Dokument EU 12343/04

Návrh rozhodnutí Rady o umístění na trh, v souladu se směrnicí 2001/18/ES Evropského parlamentu a Rady, geneticky modifikovaných produktů z olejových semen řepky (Brassica napus L., řada GT73) pro toleranci herbicidu glyfosátu
/kód dokumentu 12343/04, COM(2004) 572 final/Deskriptory EUROVOCu:geneticky modifikovaná rostlina, geneticky modifikovaný organismus, možnost zpětného vysledování, povolení k prodeji, řepka olejná, značení zboží nálepkamiISP (příhlásit)