Dokument EU 12201/12

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euro
/kód dokumentu 12201/12, KOM(2012) 336 v konečném znění, 2012/0164 (APP)/Deskriptory EUROVOCu:členský stát EU, finanční pomoc, nečlenská země Eurozóny, oživení hospodářství, pasivní platební bilance, podmínky pomoci, pomoc Společenství, úvěry SpolečenstvíISP (příhlásit)