Dokument EU 12095/04

Návrh rozhodnutí Rady o návrzích jménem Evropského společenství a členských států ke změnám příloh I - III Protokolu z roku 1998 o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) a příloh A - C Stokholmské úmluvy o persistentních organických polutantech
/kód dokumentu 12095/04, COM(2004) 537 final/Deskriptory EUROVOCu:ekologická politika Společenství, mezinárodní úmluva, opatření na kontrolu znečištění, povolení k prodeji, výrobek organické chemie, znečišťování překračující hranice, znečišťující příměsi v atmosféřeISP (příhlásit)