Dokument EU 11590/04

Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu Financování programu Natura 2000
/kód dokumentu 11590/04, KOM(2004)431 konečná verze/Deskriptory EUROVOCu:biologická diverzita, ekologická politika, ekologická politika Společenství, financování Společenství, chráněné území, program Společenství, regionální politika, rozvoj venkova, společné financování, strukturální fondy, trvale udržitelný rozvojISP (příhlásit)