Leo Wenzel

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

WENZEL Leo

V. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - zdrav a živnost.

Návrhy:

na prominutí trestů uložených při nuceném očkování a zastavení soudních řízení v této záležitosti, t. 856.

27, 30. XI. 1920; 603. II.

na doplnění zákona ze dne 5. února 1907, č. 26. ř. z. (živnost. řádu), t. 1536.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na změnu zákona o povinném očkování proti neštovicím z 15. července 1919, č. 412 Sb. z a n., pokud se týče ze dne 23. září 1919, t. 1537.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

obnoven t. 4028/III.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na přidělování kovářského uhlí dílnám na zpracování kovů, jako kovářům, zámečníkům atd., t. 1555.

57, 18. II. 1921; 2361. II.

na novelisaci zákona o povinném očkování ze dne 15. července 1919, č. 412, pokud se týče ze dne 23. září 1919, t. 2336.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

aby se vydal zákon, jímž se zkoušeným kuršmídům zajišťuje oprávnění vykonávati zvěrolékařskou činnost, t. 3415.

130, 28. III. 1922; 8. V.

na vydání zákona proti nekalé soutěži, t. 4406.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na změnu zákona ze dne 5. února 1907, č. 26, ř. z. (živnost. řádu), t. 4407.

247, 6. III. 1924; 71. IX.

na úpravu soukromoprávního poměru vnitrozemské plavby, t. 4441.

248, 18. III. 1924; 101. IX.

na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění, t. 4755.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na osnovu zákona o zajištění stavebních pohledávek, t. 4784.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na vydání zákona, jímž se zřizuje poradní sbor pro živnostenská a hospodářská družstva živnostenských výrobců, t. 4785.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým, t. 4790.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o prodloužení a působnosti některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků (zpr. t. 3951), týkající se zřízení živnostenských nemocenských pokladen.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2003. VI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předsedy Vl. Tusara z 9. VII. 1920.

12, 9. VII. 1920; 641. I. (něm. 690)

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2148. IV. (něm. 2168)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod.).

173, 24. XI. 1922; 1111. VI. (něm. 1154)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 821. VIII. (něm. 899)

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 364. IX. (něm. 410)

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2038. IX. (něm. 2077)

Interpelace:

naléhavá, o nestejnoměrném sprošťování učitelů a učitelek školní služby při pensionování,

t. 1162. 41, 13. I. 1921; 1590. II.

odpov. t. 1581. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

naléhavá, aby bylo ihned nařízeno hlasování lidu o sloučení obcí Oldřichova, Prostřed. Gruntu a Chrochvic s městem Podmoklím,

t. 3209. 102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

o zabavení listu "Reformblatt für die Gesundheitspflege" ve Varnsdorfu,

t. 293. 13, 10. VII. 1920; 710. I.

odpov. t. 760. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

o přídělu kovářského koksu a uhlí pro zpracování kovů v politickém okresu děčínském,

t. 432. 14, 26. X. 1920; 25. II.

odpov. t. 749. 22, 17. XI. 1920; 354. II.

aby vydáno bylo nařízení, jímž se zavádí pro ty, kdož mají učně, povinná mistrovská zkouška,

t. 3610/XII. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3801/XVII. 159, 24. X. 1922; 46. VI.

že bylo zrušeno nařízení vlády rep. Čsl. ze dne 18. XI. 1919, kterým se zachovává v platnosti nařízení ministra vnitra ze dne 6. VII. 1914, č. 143 ř. z., a zařadění podniků podrobených úrazovému pojištění do tříd nebezpečenských,

t. 4748/XVI. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4902/XII. 297, 11. XI. 1924; 183. X.

o předpisech, jimiž se upravuje vyučování tanci a zkoušky tanečních mistrů,

t. 5338/XIX. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o používání výhradně českých razítek u hlavního celního úřadu a berního úřadu v Ústí nad Labem.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. V.

o zasáhnutí samosprávy obce Hřenska.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

že okresní správa politická v Děčíně nezákonně vydala konfekcionáři Jakubu Hellmannovi v Podmoklech č. 813 živnostenský list pro průmysl oděvnický.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

aby byla opět zřízena celní expositura Jindřichovice pod Smrkem - silnice a dovolena automobilová doprava po této celní silnici.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 b) tr. z., výzva k odpírání daní)

76, 27. VII. 1921; 729. III.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 b) tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

kraj. s. v Litoměřicích (přestupek urážky na cti spáchaný tiskem)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

okr. s. v Děčíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. ca Raymann)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.ISP (příhlásit)