Václav Vávra

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁVRA Václav

IV. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - soc. pol. - stát. zříz. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

jímž se ukládá vládě vykonati opatření na rychlé snížení cen veškerých stavebních hmot a snížení tarifu jich dovozu, t. 254.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

aby vláda převzala budovu reálky města Nové Paky ve svůj majetek a správu, jakož i veškerý věcný náklad, t. 2842.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

na provedení výstavby trati Jičín-Paka -Trutnov, t. 4338.

238, 10. XII. 1923; 1259. VIII.

28 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o sociálním pojištění (zpr. t. 4795) k §§ 2-4, 6, 10, 12, 13, 21, 27, 32, 33, 59, 64, 96, 117, 128, 155, 158, 162, 167, 168, 170-172, 174, 179, 184 a 199.

288, 18. IX. 1924; 1675-6, 1678, 1680-81, 1684-5, 1713, 1717, 1720, 1722-3, 1725. IX.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se novely k zák. o dani z převodu statků, z pracov. výkonů a dani přepychové a zvýšení podpor pro živnostnictvo.

28, 1. XII. 1920; 813, 815. II.

k témuž předmětu, týkající se urychlení vyřízení žádostí živnostníků o subvence na nouzové stavby.

31, 4. XII. 1920; 1239. II.

3 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se zastavení daňových exekucí, snížení poštovních tarifů a úpravy tarifů na lokálních drahách.

175, 29. XI. 1922; 1387. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924, kapit. VIII. (zpr. t. 4300), týkající se staropensistů.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

2 resol. k témuž předmětu, kapit. XVI. a XXI. (zpr. t. 4300).

236, 30. XI. 1923; 1157, 1160. VII.

Řeč v rozpravě:

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 1572).

56, 17. II. 1921; 2307. II.

o prodloužení účinnosti zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3458).

132, 30. III. 1922; 99. V.

o zákonu, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1590. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

175, 29. XI. 1922; 1336. VI.

o změně ustanovení o působnosti některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků. (zpr. t. 4382).

246, 20. XII. 1923; 1744. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

287, 17. IX. 1924; 1549. IX.

Interpelace:

o nedostatečném zásobování uhlím, dřívím a svítivem mistrů pekařských, krejčovských a živnostnictva vůbec,

t. 140. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 371 a dodatek. 14, 26. X. 1920; 12, 26. II.

o obhospodařování surových kůží,

t. 141. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 512. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o uvolnění zadržených peněz při okolkování,

t. 148. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 454. 14, 26. X. 1920; 27. II.

Volán k pořádku:

78, 1. VIII. 1921; 871. III.

106, 9. XII. 1921; 1501. IV.

241, 12. XII. 1923; 1355. VIII.ISP (příhlásit)