Jindřich Trnobranský

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TRNOBRANSKÝ Jindřich

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. - vyšetřov. - úsp. kom. zásob a zdrav.

Návrhy:

na úpravu poměrů výměnkářů, t. 695.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

obnoven t. 3910/XV.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na zařadění položky 2,000.000 Kč do rozpočtu pro r. 1921 pro sociál. péči o pracující dorost, t. 732.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

aby zastávka Čestice na trati býv. severozápad. dráhy opatřena byla čekárnou na náklad stát. drah, t. 1457.

52, 8. II. 1921; 2123. II.

na uvolnění nákupu bavlněné příze a bavlny za hranicemi a urychlenou likvidaci nákupního družstva čsl. přádelen bavlny, t. 1604.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na zařadění města Náchoda do II. třídy místních přídavků, t. 2838.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 2806 (vyřízení nařízení, návrhů a petic, týkajících se nákupu bavlny a průmyslu bavlnářského v R. Č.).

104, 6. XII. 1921; 1403. IV.

rozp. výb. zpr. t. 4088 (zcizení státního nemovitého majetku).

204, 26. IV. 1923; 251. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4478 (úmluva o poštovní spořitelně uherské a dohoda o rozdělení úhrady dané Maďarskem).

254, 3. IV. 1924; 256. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4479 (zákon, jímž se provádí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze 7. XI. 1922).

254, 3. IV. 1924; 258. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4672 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

272, 12. VI. 1924; 880, 906. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4925 (prodloužení zákona o zřizování státních policej. úřadů).

299, 17. XI. 1924; 241. X.

rozp. výb. zpr. t. 5092 (zachování pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani).

333, 19. III. 1925; 1368, 1372. X.

Resoluce:

k osnově zákona o státní záruce dělnickým družstvům (zpr. t. 3314), týkající se poskytnutí výhod v předloze uvedených též družstvům konsumním.

119, 12. I. 1922; 2043. IV.

k osnově zákona o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726), týkající se zřízení referátu pro vystěhovalectví žen.

154, 24. VI. 1922; 1336. V.

k osnově zák. o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů (zpr. t. 4826), týkající se úpravy slosování fondových dluhopisů.

290, 23. IX. 1924; 1969. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

28, 1. XII. 1920; 756. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

168, 16. XI. 1922; 806. VI.

o stá. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 808. XI.

Interpelace:

o nevyřizování podání občanů z Dobřichovic okres. správě na Smíchově o vystoupení z církve řím.-katol.,

t. 837. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1663. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

o nepřístojnostech přihodivších se při provádění revise městské aprovisace v Hořicích,

t. 925. 30, 3. XII. 1920; 1042. II.

odpov. t. 1417. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

o nepřístojnostech úřadů při stávce dělnictva firmy bratří Scheinostové, továrna na klobouky v Rajhradě na Moravě,

t. 1761. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2150. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o výkladu § 22 škol. řádu, jímž se zakazuje posluchačům středních škol a učitelských ústavů členství v organisacích politických stran,

t. 2574. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 2960. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

Dotazy:

ve věci rozhodnutí okres. polit. správy v Kolíně o jmenování způsobil. zástupce ve smyslu § 55 živn. ř. konsumním družstvem v Plaňanech.

42, 14. I. 1921; 1651. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

ve věci praeterování berního úředníka Fr. Vápeníka v Roudnici n. Lab.

43, 18. I. 1921; 1719. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o nedoručené zásilce 100 fr., odevzdané v minist. zahr. věcí pro legionáře Jos. Trimera.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

o vyučovací době na učňovské pokračov. škole v Plzenci.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 7. III.

o zrušení pokračovací průmyslové školy učňovské v Týnci n. Lab.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o nakládání školních úřadů s exponovanými učiteli na Slovensku.

72, 14. VII. 1921; 429. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

ve věci neudržitelných poměrů u finančního ředitelství v Košicích.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (urážka na cti ca Josef Rybář)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4316; zprav. dr. Patejdl

nevydán 238, 10. XII. 1923; 1264, 1265. VIII.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský).

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízen zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.ISP (příhlásit)