Václav Štolba

Narozen: v roce 1869
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTOLBA Václav

VIII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zásob a zeměd.

Návrhy:

aby vykonáno bylo bezodkladné šetření o živelních pohromách v okresu blovickém a nepomuckém a aby postiženému obyvatelstvu poskytnuta byla výpomoc z prostředků státních, t. 2264.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

v záležit. živelní pohromy v obci Vrbnu, okres Blatná, t. 2409.

69, 24. VI. 1921; 242. III.

v záležitosti živelní pohromy v okresích kralovickém a manětínském, t. 3895.

177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

v záležitosti živelní pohromy v okresích blatenském, sušickém a nepomuckém, t. 4180.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1554 (záležitost živelních pohrom květnových r. 1920).

61, 8. III. 1921; 2473. II.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1920 (t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1687. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod.).

175, 29. XI. 1922; 1364. VI.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2052. IX.

o změně zákona o zřízení fondu pro účely veřej. živelního pojištění (zpr. t. 4871).

293, 25. IX. 1924; 2170. IX.

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1426. XI.

Dotazy:

v záležitosti zatčení a uvalení vazby na občany z obce Hluboké, soudní okres Nová Kdyně.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 121, 17. I. 1922, 2122. IV.ISP (příhlásit)