MUDr. Vavro Šrobár

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠROBÁR Vavro, dr.

XV. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. a Stál.

Jmenován ministrem veř. zdravotnictví a těles. výchovy a ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Sproštěn úřadu ministra veř. zdravotnictví a těles. výchovy a ministra pro sjednocení zákonodárství a organisace správy. 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 26. IX. 1921.

86, 18. X. 1921; 3. IV.

Sproštěn úřadu min. školství a nár. osvěty.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Návrhy:

na zrušení osadnického poměru a na úpravu hospodářských, služebních a sociálních poměrů lesních dělníků na Slovensku, t. 2101.

67, 19. V. 1921; 103. III.

Interpelace:

naléhavá, ve věci utlačování slovenské menšiny v Maďarsku,

t. 5355. 379, 16. X. 1925; 1607. XI.

ve věci předlohy maďarské vlády o zřízení sněmovny magnátů,

t. 4952/VI. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/I. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

Volán k pořádku:

147, 16. VI. 1922; 970. V.ISP (příhlásit)