MUDr. Otakar Srdínko

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1930

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SRDÍNKO Otakar, dr.

I. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a Stál.

Návrhy:

na převzetí profesorského sboru střední hospodářské školy v Hořicích do služby státní; t. 1596.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na reformu Státní školy knihovnické, t. 2583.

74, 19. VII. 1921; 577. III.

na zavedení studia sociologie do osnov středních, odborných a vysokých škol, t. 3357.

121, 17. I. 1922; 2123. IV.

na vydání zákona o sociální a zdravotní pomoci stát. zaměst., t. 3777.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

pozměňov. návrh k osnově zák. o vkladních knížkách, akciových bankách a revisi bankovních ústavů (zpr. t. 4837) k § 26.

290, 23. IX. 1924; 1922. IX.

pozměňov. návrh k osnově zák. o převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4827) k § 4.

290, 23. IX. 1924; 1965. IX.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 1191 (dodatek ke stát. rozpočtu na r. 1920).

41, 13. I. 1921; 1596. II.

kult. výb. o žádosti výb. živnost. školy pokračovací v Náchodě stran úpravy odměny učitelstva škol pokrač.

46, 25. I. 1921; 1824. II.

rozp. výb. osnova t. 1628 o úvěru ke krytí výloh vojenské správy způsobených válečnými poměry na Slovensku v roce 1919.

65, 16. III. 1921; 2823. II.

rozp. výb. zpr. t. 1848 (doplnění zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace).

66, 31. III. 1921; 14. III.

rozp. výb. zpr. t. 2468 (změna zákona z 25. X. 1896, č. 220 ř. z. o přímých daních osobních).

70, 30. VI. 1921; 86. III.

rozp. výb. zpr. t. 2103 (účetní uzávěrka za r. 1919 Nejvyššího účetního kontrolního úřadu R. Č.).

74, 19. VII. 1921; 583. III.

rozp. výb. zpr. t. 2596 (státní zápůjčka Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze).

83, 5. VIII. 1921; 1068. III.

kult. a rozp. výb. zpr. t. 2714 (zřízení "Nadání Arnošta Denise").

83, 5. VIII. 1921; 1068. III.

rozp. výb. zpr. t. 2798 (překročení rozpočtu pro r. 1921 Nár. shrom., min. spravedlnosti a min. pro zahraniční věci).

83, 5. VIII. 1921; 1112. III.

kult. výb. zpr. t. 3342 (zřízení ústavů Slovanského a Orientálního).

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3373 (změna finanč. zákona ze 17. XII. 1920 č. 682 Sb. z. a n. a dodatek ke stát. rozpočtu na r. 1921).

113, 20. I. 1922; 2243. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3856 (stát. rozpočet na rok 1923).

168, 16. XI. 1922; 451. VI.

doslov 175, 29. XI. 1922; 1391. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4036 (závěrečné účty stát. výdajů a příjmů R. Č. za listopad a prosinec r. 1918 a za r. 1919).

201, 17. IV. 1923; 36. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4300 (státní rozpočet pro rok 1924).

228, 21. XI. 1923; 279. VIII.

doslov 236, 30. XI. 1923; 1173. VIII.

korektury 237, 30. XI. 1923; 1250. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4470 (závěrečný účet státních výdajů a příjmů R. Č. za rok 1920).

251, 28. III. 1924; 190, 202. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4795 (pojištění zaměst. pro. případ nemoci, inval. a stáří).

286, 16. IX. 1924; 1449. IX.

doslov 289, 19. IX. 1924; 1773. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4829 (zřízení "Všeobecného fondu peněžních ústavů v R. Č.").

290, 23. IX. 1924; 1889, 1923. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4930) (státní rozpočet pro rok 1925).

300, 18. XI. 1924; 259. X.

doslov 307, 27. XI. 1924; 770, 775. X.

rozp. výb. zpr. t. 5060 (závěrečný účet stát. výdajů a příjmů R. Č. a účet stát. melioračního fondu a stát. bytového fondu za r. 1921 a účet dávky z majetku a přírůstku na majetku do konce roku 1921).

326, 10. III. 1925; 1273, 1280. X.

rozp. výb. zpr. t. 5189 (závěrečný účet stát. výdajů a příjmů R. Č. za r. 1922 spolu s účty stát. melioračního fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku).

353, 8. VII. 1925; 412. XI.

rozp. výb. zpr. t. 5329 (stát. rozpočet na rok 1926).

367, 30. IX. 1925; 762. XI.

doslov 371, 6. X. 1925; 1309. XI.

korektury 372, 7. X. 1925; 1353. X.

rozp. výb. zpr. t. 5362 (závěrečný účet stát. výdajů a příjmů R. Č. za rok 1923 a účty stát. meliorač. fondu, stát. bytového fondu a dávky z majetku).

379, 16. X. 1925; 1601. XI.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení minist. předs. Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 196. I.

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (t. 118).

9, 18. VI. 1920; 408. I.

o naléh. interp. R. Mlčocha o nespravedlivém vyměřování daní (t. 2339).

72, 14. VI. 1921; 471. III.

o naléh. interp. Jar. Blažka (t. 2507) o náhradě mosteckým obětem a J. Skaláka (t. 2495) o potlačování dělnického hnutí v R. Č.).

74, 19. VII. 1921; 608. III.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 podaných v záležitostech školských.

146, 14. VI. 1922; 861. V.

o naléh. interp. ve věci bankovní krise (t. 4055, 4064, 4074 a 4048/XII).

201, 17. IV. 1923; 57. VII.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií na Václavském náměstí 10. II. 1925.

322, 11. II. 1925; 1117. X.

Interpelace:

o neslýchaných násilnostech soc. demokratů proti venkovanům v okresu smíchovském,

t. 356. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1142. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o nespravedlivém a nezákonném postupu berní správy v Brandýse n. Lab. při vyměřování daní zemědělcům a živnostníkům,

t. 2553. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 3159/XV. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

Dotazy:

k předs. poslan. sněmovny o nevyhovující parlamentní restauraci.

73, 15. VII. 1921; 551. III.

odpov. předs. posl. sněm.

77, 29. VII. 1921; 832. III.

o ukládání a vymáhání daní zejména z příjmu v okrese Brandýs n. Lab.

247, 6. III. 1924; 12. IX.

odpov. 273, 13. VI. 1924; 944. IX.

o liknavém postupu universitních novostaveb.

280, 26. VI. 1924; 1119. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.ISP (příhlásit)