Juraj Sopko

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1960

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SOPKO Juraj

XXI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. a živnost.

Návrhy:

stran vystěhovalectví na slovenském východě, t. 725.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

stran výpomoci při znovubudování obydlí a hospodář. stavení v obcích ve světové válce zpustošených v župě zemplinské a šáryšské, t. 726.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

v záležitosti požáru v obci Orkucany (župa šaryšská), t. 3180.

93, 18. XI. 1921; 466. IV.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu na rok 1920 (t. 1191).

42, 14. I. 1921; 1651. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

99, 25. XI. 1921; 1172. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1226. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 972. VIII.

Interpelace:

v otázce povznesení hospodářství na Slovenském východě,

t. 3995/XXI. 194, 6. III. 1923; 2359. V.

odpov. t. 4243/XXVIII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

Dotazy:

v záležitosti personálu košicko-bohumínské dráhy.

138, 6. IV. 1922; 303. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Sabinově (přečin podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přestupek podle § 41 zák. čl. XL z r. 1879 proti Josefu Šaršalovi).

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5194; zprav. dr. Kubiš;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 375. XI.ISP (příhlásit)