Kuneš Sonntág

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1931

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SONNTÁG Kuneš

XII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - úsp. kom. - zásob. a zeměd.

Jmenován ministrem obchodu 25. V. 1920.

2, 1. VI. 1920; 14. I.

Pověřen správou ministerstva zemědělství 24. VI. 1920.

11, 8. VII. 1920; 569. I.

Propuštěn z úřadu min. obchodu a správce min. zemědělství 15. IX. 1920.

14, 26. X. 1920; 3. II.

Vzdal se mandátu 24. VII. 1922.

159, 24. X. 1922; 4. VI.

Za něho nastoupil Haupt Jakub.

Návrhy:

na postátnění střední hospodářské zelinářsko-semenářské školy v Čáslavi a rybářské školy ve Vodňanech, t. 1605.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na změnu jednacího rádu poslanecké sněmovny, t. 3311.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. ke zpr. t. 830 (finanční zákon pro r. 1921).

23, 23. XI. 1920; 372. II.

31, 4. XII. 1920; 1245. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 970 (o zrušení a změně ustanovení zák. o dani z lihu).

33, 15. XII. 1920; 1329. II.

rozp. výb. ke zpr. t. 3168 (finanční zákon pro r. 1922).

91, 16. XI. 1921; 258. IV;

100, 26. XI. 1921; 1297. IV.

Dotazy:

o postupu revidenta státního obilního ústavu (Zemský obilní ústav v Brně) p. Koželuhy.

71, 12. VII. 1921; 338. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o nesprávném postupu okresního obilního úřadu v Olomouci při výkupu obilí u Fabiána Skopalíka z Grygova.

71, 12. VII. 1921; 338. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.ISP (příhlásit)