Karl Schuster

Narozen: v roce 1877

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SCHUSTER Karl

VIII. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - rozp. - soc. pol. a zahran.

Návrhy:

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 830), týkající se zvýšení položek k potírání epidemií a chorob.

31, 4. XII. 1920; 1229. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z převodu statků, z pracovních výkonů a dani přepych. (zpr. t. 2713), týkající se změny v § 1.

78, 1. VIII. 1921; 881. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o změně ustanovení o dani důchodové a dani z příjmu (zpr. t. 2741), týkajíc se § 188.

81, 4. VIII. 1921; 1007. III.

pozměňov. návrh k osnově zák. o závodních radách (zpr. t. 2836), týkající se § 1.

85, 6. VIII. 1921; 1265. III.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o staveb. ruchu (zpr. t. 3306), týkající se §§ 16 a 17.

112, 19. XII. 1921; 1758. IV.

4 pozměňov. návrhy k návrhu zákona o mimořádných opatřeních bytové péče poslanců Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického (zpr. t. 3675) k §§ 2, 3, 9 a 13.

147, 16. VI. 1922; 930, 931. V.

pozměňov. návrh k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k § 7.

176, 5. XII. 1922; 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k § 9.

183, 18. XII. 1922; 1848. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k §§ 5 a 37.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016, 2018. VI.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně nájem. (zpr. t. 4077) k §§ 5 a 23.

202, 19. IV. 1923; 157, 162. VII.

pozměňov. návrh k stát. rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zák. o stavebním ruchu (zpr. t. 4372) k §§ 4-6.

243, 14. XII. 1923; 1540. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k §§ 9 a 13.

245, 19. XII. 1923; 1630, 1632. VIII.

1 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367) k §§ 4, 5 a 8.

249, 20. III. 1924; 128, 129. IX.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích vál. poškozenců (zpr. t. 3291) k § 13.

115, 20. XII. 1921; 1872. IV.

1 doplňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 1.

257, 7. IV. 1924; 319. IX.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se odstraněn trestu uvázáním a nepřípustnosti odnětí požitků mužstvu.

28, 1. XII. 1920; 806. II.

3 resol. k témuž předmětu, týkající se zlepšení hmotných poměrů státních zaměstnanců v lázeňských místech a ochrany dělnictva, zvláště stavebního.

31, 4. XII. 1920; 1232, 1238. II.

3 resol. k státnímu rozpočtu pro rok 1922, ke kapit. XII., XVI. a XXI. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1284, 1292, -1294. IV.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se předložení účetní uzávěrky a bilance státních lázní za r. 1921.

175, 29. XI. 1922; 1391. VI.

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se snížení sazeb pošty listovní.

236, 30. XI. 1923; 1156. VIII.

k osnově zákona o zvýšení ročního příspěvku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 5206), týkající se podpory zvláště drobných zemědělců, podporování umělého zavodňování a předkládání ročních zpráv parlamentu o použití melioračních příspěvků.

355, 9. VII. 1925; 447. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1149. II. (něm. 1217)

o vydání zákona o stavebním ruchu (t. 1706).

62, 10. III. 1921; 2493. II. (něm. 2528)

o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových (zpr. t. 2648).

83, 5. VIII. 1921; 1124. III. (něm. 1154)

o vydání zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3306).

112, 19. XII. 1921; 1747. IV. (něm. 1780)

o návrhu posl. Langra, Bezděka, Biňovce, inž. Bečky a Dubického na mimořádné opatření bytové péče (zpr. t. 3675).

147, 16. VI. 1922; 928. V. (něm. 985)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 954. VIII. (něm. 996)

o předpisech k ochraně zdraví osob zaměstnaných v živnostech lakýrnických a malířských (zpr. t. 4367).

249, 20. III. 1924; 124. IX. (něm. 144)

o zvýšení ročního příspěvku ku státnímu melioračnímu fondu (zpr. t. 5216).

355, 9. VII. 1925; 446. XI. (něm. 472)

Interpelace:

že nedbá se ustanovení výnosu ze dne 19. května 1921, č. 11.400 E, o státní podpoře nezaměstnaným,

t. 2726. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3112. 88, 20. X. 1921; 183. IV.

o zrušení německé školní expositury v Ouborsku v okrese klatovském a o zabavení její školní budovy pro nově zřízenou tamější českou menšinovou školu,

t. 4354/II. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4639/II. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

že do české menšinové školy v Haselbachu v okr. domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/V. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, ze presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4405/VI. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4500/XVIII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

o vdovském důchodu Kateřiny Pitterové a o poměrech u zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze všeobecně,

t. 4426/I. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

odpov. t. 4796/XIX. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

Dotazy:

aby vláda ihned zařadila sezonní dělníky (stavební dělníky všech povolání) jakož i všechny skupiny dělnictva pracujícího o stavebním materiálu, dále zemědělské a lesní dělnictvo pod ustanovení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n. (podpora nezaměstnaných), ve smyslu § 19 uvedeného zákona, poukázavši na příslušná ustanovení §§ 1 a 2 uvedeného zákona.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.ISP (příhlásit)