Josef Šamalík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠAMALÍK Josef

XI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem kom. pro kontr. dáv. z maj. - výb. rozp. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

na zabezpečení výživy obyvatelstva z nové sklizně, na zrušení ústředen, rekvisičního systému a pozvolné uvolnění obchodu se všemi životními potřebami, t. 34.

5, 10. VI. 1920; 151. I.

na zabezpečení topiva lesního pro venkovský a městský lid, t. 167.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

ve věci živel. pohrom v kraji brněnském t. 352.

14, 26. X. 1920; 13. II.

na uvolnění části sklizně chlebovin, t. 575.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na úplné uvolnění letošní sklizně bramborů, t. 576.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na zavedení úplně volného obchodu veškerým dobytkem t. 577.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na bezplatnou výrobu slivovice z vlastního ovoce pro domácí spotřebu, t. 580.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na vybudování řádných komunikací a Nár. parku v Mor. Krasu, t. 591.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na uvolnění kukuřice, luštěnin a máku, t. 1071.

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

na zařadění okresu Velká Byteš do župy brněnské, t. 1081.

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

na zařadění města Blanska do vyšší třídy platů úřed. a zřízen., t. 1082.

35, 17. XII. 1920; 1479. II.

na zřízení okres. polit. správy ve Velké Byteši, t. 1083.

37, 18. XII. 1920; 1530. II.

na změnu branného zákona z 19. III. 1920, t. 1249.

43, 18. I. 1921; 1759. II.

na převzetí části vkladů chudých vkladatelů, příslušníků R. Č. u poštovní spořitelny ve Vídni - a vyplácení jich ve valutě československé, t. 1404.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na předložení vládní osnovy zákona honebního, pro celou republiku jednotné, t. 1784.

64, 15. III. 1921; 2667. II.

obnoven č. 3613; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na vybudování dráhy Sokolnice-Klobouky, t. 1785.

64, 15. III. 1921; 2667. II.

na úplné uvolnění polních plodin, zrušení ministerstva zásobovacího a ústředen, t. 1903.

66, 31. III. 1921; 11. III.

na zřízení mostu přes řeku Bečvu mezi Hustopečí, Miloticemi, Němeticemi a Zámrskamí za účelem nejkratšího silničního spojení Lašska a Kravařska Kelečskem, Záhořím k Bystřici pod Hostýnem a Holešovem, t. 2527.

71, 1. VII. 1921; 342. III.

na novelisaci zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o patření strojených hnojiv v roce 1921, t. 2528.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

na zruš ní všech přímých a spotřebních daní a zavedení jednotné daně z příjmu, t. 2803.

83, 5. VIII. 1921; 1107. III.

83, 5, VIII. 1921; 1107. III.

na znárodnění a zpřístupnění Moravského Krasu, t. 3192.

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

na zavedení autobusového spojení do Moravského Krasu, t. 3193.

98, 24. XI. 1921; 1018. IV.

na doplnění zákona ze dne 11. března 1920, č. 161 Sb. z. a n., a nařízení vlády R. Č. ze dne 30. března 1921, č. 166, o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy, t. 3556.

140, 26. V. 1922; 437. V.

na úpravu pachtovného ze zemědělských podniků, jímž se mění opatření Stálého výboru ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., t. 3557.

140, 26. V. 1922; 438. V.

o obhospodařování velkostatků a podniků hospodářských, jež jsou ve vlastnictví státu, t. 3558.

140, 26. V. 1922; 438. V.

na doplnění zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku, t. 3600.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

v záležitosti živelních pohrom, jež postihly kraje moravské, hlavně Tišnovsko a Kunštátsko, t. 3639.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

na poskytnutí státní podpory požárem postiženým v Zubří u Nov. Města na Moravě, t. 3682.

147, 16. VI. 1922; 980. V.

o ochranu lnářství a povolení vývozu lnu, t. 4216.

219, 30. X. 1923; 19. VIII.

Resoluce:

k opatření Stál. výb. o moučné dávce (zpr. t. 560, příl. A, C, D, Ch) stran úlev pro malozemědělce.

37, 18. XII. 1920; 1536. II.

k osnově zák. o zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní (zpr. t. 2824), týkající se provedení úsporné likvidace státních obchodních podniků.

83, 5. VIII. 1921; 1111. III.

k stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami.

175, 29. XI. 1922; 1388. VI.

k osnově zákona o změně ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

k osnově zákona o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a Podkarp. Rusi (zpr. t. 4552), týkající se vydání zákona o úpravě nájemních poměrů na zemědělské půdě.

264, 16. IV. 1924; 703. IX.

k osnově zákona o změně zákona o obnově drobných zemědělských pachtu (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákon o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zákona o úpravě užívání pozemku na Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení zákona pachtýřského.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 4559 (zvelebení a ochrana výroby rostlinné).

265, 27. V. 1924; 744. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 5027 (celní slevy pro dovoz strojů a přístrojů).

321, 29. I. 1925; 1087. X.

zeměd. výb. zpr. t. 5273 (změna zákona o plemenitbě hospodářských zvířat).

359, 13. VII. 1925; 524. XI.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2382. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 834. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 622. X.

Věcná poznámka:

v níž polemisuje s výroky posl. D. Nejezchleba o poměru strany lidové k pozemkové reformě a o osobní intervenci při přídělu v Tikovicích.

371, 6. X. 1925; 1306. XI.

Interpelace:

o zjednodušení způsobu placení daně z obratu zboží u zemědělců, t. 10.

odpov. t. 455. 14, 26. X. 1920; 27. II.

o zabavení a státním obhospodařování letošní sklizně,

t. 166. 10, 19. VI. 1920; 523. I.

odpov. t. 814. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o vybírání 10 Kč z jednoho litru domácně vyrobené slivovice,

t. 1076. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 1725. 61, 8. III. 1921; 2478. II.

o provádění systematického výkupu obilí bez předchozího snížení kontingentů na Moravě,

t. 1077. 40, 11. I. 1921; 1572. II.

odpov. t. 1616. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o zneužití úřední moci obec. a četnic. orgánů proti členům spořitelního a záloženského spolku v Opatovicích, okres Hustopeč,

t. 1245. 46, 25. I. 1921; 1820. II.

odpov. t. 2966. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

aby vláda posl. sněmovně předložila podrobné výkazy o tom, kteří poslanci, senátoři a předáci političtí zasedali a zasedají v různých komisích, správních výborech a v řízení ústředen, Pozemkovém státním úřadě a jiných státních ústavech a kolik celkem přijali peněz na odměnách, dietách a platech,

t. 2227. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

o opatřeních proti zaviječi pelyňkovému a hrozící katastrofě v chovu dobytka

t. 2700. 77, 29. VII. 1921; 811. III.

o povolení a neprodleném dodání cukru za sníženou cenu pro opatření včelstev,

t. 2760. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3221/II. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

pro nesprávné předpisy kontingentů obilí,

t. 3190/X. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o vymáhání kontingentního obilí v okresu hustopečském,

t. 3315/XIX. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o předložení osnovy zákona na povolení státní bezúročné půjčky až do výše 30 milionů Kč k provedení všech nezbytností v Moravském Krasu,

t. 3780/II. 159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. t. 5153/XIV. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

Dotazy:

ve věci rekvisic polních plodin na okrese vyškovském.

13, 10. VII. 1920; 709. I.

stran úpravy břehu Svratky u Velk. Němčic, okres Hustopeč.

17, 5. XI. 1920; 172. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o bezohledném postupu okr. berní správy v Tišňově.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

o proticírkevní agitaci městského zastupitelstva ve Vlašimi.

54, 14. II. 1921; 2185. II.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o udílení dovolené zdravým učitelům z důvodů zdravotních.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o bezohledném postupu při vyměřování daní J. Svobodovi, mlynáři v Čenvíře.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o vyřízení žádosti Ant. Dvořáka v Krnčicích za vyvlastnění pozemku k účelům stavebním.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

odpov. 121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o velkém poškození rolnice-vdovy Marie Knappové z Drysic, okres Vyškov, při demobilisaci evid. koní čsl. evidencí koní v Brně.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

zneužívání besídek školských učitelstvem v Kunštátě k politickým a stranickým agitacím.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

vybírání 65hal. daně z obratu z 1 litru vína z domácí potřeby.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

regulaci říčky Loučky v Dol. Loučkách u Tišnova.

169, 17. XI. 1922; 553. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

pro vyměřování daní budou dou přeřaděny obce do přiměřených oblastí zemědělských.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

placení daně z výroby vína.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

ran opatření proti lámavce kostí a o podpoře chudých majitelům zhynulého dobytka.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

vyloučení podpor v nezaměstnanosti venkovského dělnictva v chudých horských krajích.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VIII.

povolení knihkupecké živnosti učiteli J. Khunovi v Novém Městě na Mor. a o provozování této živnosti aktivním učitelem.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

ran poskytnutí úlev poplatnictvu v obcích Poštorná, Charv. Nová Ves a Lohovec.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

špatné jakosti kuřlavého tabáku.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

udělení rychlé a vydatné podpory všem krajům v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku, živelními pohromami poškozeným.

217, 28. VI. 1923; 5422. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

stran úpravy poměrů finanční stráže čsl. v Podkarpatské Rusi.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o konfiskaci časopisů "Občanské Noviny" v Brně a "Hlas Lidu" v Čes. Budějovicích pro kritiku pozemkové reformy.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

aby se pozemková daň ze státního pozemkového majetku a přirážky k ní upravily ve prospěch samosprávných korporací.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o stranickém postupu při provádění pozemkové reformy v Záhlenicích na Moravě.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o protizákonném provádění pozemkové reformy v městysi Ostrově u Macochy, okres Boskovice.

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o bezdůvodném konfiskování "Občanských Novin".

225, 13. XI. 1923; 227. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nesprávném provedení pozemkové reformy na Hlučínsku.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o nesprávně provedené pozemkové reformě v Březůvkách u Uh. Brodu.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o vymáhání dávky z majetku a přírůstku na majetku.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o stranicky prováděné reformě ve Stránecké Zhoři u Vel. Meziříčí.

228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

o placení daně z přírůstku z ceny nemovitostí při pozemkové reformě.

230, 23. XI. 1923; 77. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o finančním a hospodářském ohrožení K. Rychlého, rolníka v Holici, okres Olomouc, vinou státních úřadů.

247, 6. III. 1924; 70. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

o poskytnutí nouzových podpor zemědělcům, postiženým živelními pohromami.

251, 28. III. 1924; 217. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o zavedení autobusových linek na státní náklad.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o zavedení rychlíkového spojení z Brna do Znojma.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o vydláždění silnice od nádraží Blansko k silnici do Moravského Krasu.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o znemožňování mužstvu 7. horského praporu v Popradě zúčastniti se v neděli a zasvěcené svátky katolických bohoslužeb.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o poskytnutí pomoci krupobitím poškozenému obyvatelstvu v obcích Hobšovice, Lunkov a Žižice, okres Slaný.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o provádění pozemkové reformy v Mistříně u Kyjova.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1427. IX.

o urážlivém chování vojínů vůči "Orlu".

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

o exekuci nemocenských příspěvků.

316, 18. XII. 1924; 929. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

o zařazování nevhodných knih do obecní knihovny v Mlatkově, okres Boskovice.

319, 19. XII. 1924; 1034. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

že Fr. Prudkovi v Rakvicích u Hustopeče bez náhrady odebrán byl přiřknutý kůň.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

ve příčině rozhodnutí, zdali řídící učitelé mohou býti představenými svých manželek na týchž školách, kde společně vyučují.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

o pomoci rolnictvu na Slovensku, postiženému zničením ozimin.

320, 29. I. 1925; 1069. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

ve věci obecní honitby ve Vranovicích.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 351, 1. VII. 1925; 358. XI.

o bezohledném postupu berního úřadu v Bystřici n. Pernšt. proti poplatníkům postiženým živelními pohromami.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 344, 3. VI. 1925; 139. XI.

o poskytnutí rychlé a vydatné pomoci krajům postiženým živelními pohromami.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o poskytnutí rychlé a vydatné pomoci krajům a obcím na Oslavansku a okolí, postiženým živelními pohromami.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o úpravě poplatků a nařízení o pálení slivovice.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

ohledně předpisu daně z důchodku.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

ohledně poskytnutí rychlé a vydatné pomoci obcím na Slovensku, živelními pohromami postiženým.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zařizování vojenských cvičení v době žňové.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 29. schůze.

29, 2. XII. 1920; 997. II.ISP (příhlásit)