Ferdinand Prášek

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PRÁŠEK Ferdinand

I. voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Hrizbyla Jana, jenž se vzdal mandátu.

125, 25. I. 1922; 2459. IV.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 125, 25. I. 1922; 2459. IV.

Byl členem výb. inic. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zeměd. - zdrav. a živnost.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě placení náhrady při trvalém ubytování vojska v r. 1921 a 1922 (zpr. t. 3602).

144, 9. VI. 1922; 746. V.

k státnímu rozpočtu pro rok 1923 (zpr. t. 3856), týkající se poskytnutí podpory krajům postiženým živelními pohromami.

175, 29. XI. 1922; 1388. VI.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 3733 (výkup ústecko-teplické dráhy státem).

153, 23. VI. 1922; 1269, 1290. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3767 (zákon, jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích z 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n.)

158, 27. a 28. VI. 1922; 1570, 1596. V.

rozp. výb. zpr. t. 4201 (povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných).

217, 28. VI. 1923; 575, 589. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4349 (daň z uhlí).

240, 11. XII. 1923; 1297, 1309. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4371 (daň z obratu a daň přepychová).

244, 19. XII. 1923; 1588. VIII.

doslov 245, 19. XII. 1923; 1635. VIII.

korektury 246, 20. XII. 1923; 1726. VIII.

živnost. výb. zpr. t. 4773 (živnost. zákon pro Slovensko a Podkarp. Rus).

292, 24. IX. 1924; 2095. IX.

doslov 293, 25. IX. 1924; 2143. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4832 (převzetí záruky za úvěr poskytnutý Čsl. plavební akciové společnosti Labské vládou R. Č.).

293, 25. IX. 1924; 2154, 2159. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 816. VI.

o stát. rozpočtu na r. 1924 (zpr. t. 4300).

228, 21. XI. 1923; 331. VIII.

o konečné úpravě rakousko-uherských váleč. půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1335. IX.

o změně zákona o slučování a rozlučování obcí (zpr. t. 4993).

313, 15. XII. 1924; 891. X.

o vzájemném poměru náboženských vyznání (zpr. t. 5136).

341, 2. IV. 1925; 84. XI.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1069. XI.

Interpelace:

o právním postavení církve československé a jejím pronásledování se strany státních úřadů,

t. 3700/VIII. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3953/VI. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

Dotazy:

ve věci zřizování míst katechetských církve československé.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti ca dr. Bartošek, Draxl, Landová-Štychová a dr. Vrbenský)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

řízení zast. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

zemsk. tr. s. v Brně (přečin podle § 303 tr. z., jehož se dopustil řečí pronesenou na schůzi dne 27. IV. 1924 v Brně).

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4865; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 911. X.ISP (příhlásit)