Viktor Palkovich

Narozen: v roce 1850

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PALKOVICH Viktor

XVI. voleb. kraj

MNL

Nastoupil za Daxera Jindřicha, jehož volbu odepřel volební soud ověřiti.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 139, 23. V. 1922; 410. V.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášeních učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 222. VI. (maď. 263)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

172, 23. XI. 1922; 981. VI. (maď. 1020)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

222, 5. XI. 1923; 127. VIII. (maď. 154)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 739. VIII. (něm. 788)

Interpelace:

o nařízení, kterým se obecním notářům zakazuje být nápomocnými obecenstvu při odvoláních ve věcech dávky z majetku,

t. 4076/VIII. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

o jazyku matričních výpisů,

t. 4076/IX. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4391/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

o zabavení a správě řím. kat. církevního majetku, ležícího v obvodě trnavského vikariátu,

t. 4085/II. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

o nařízení předsedy bratislavské soudní tabule, kterým porušuje práva menšin,

t. 4515/VII. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4746/XVIII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

o přiznání čsl. státního občanství nestátním učitelům maďarské národnosti, o poukázání zastavených stát. příspěvků a o úpravě výchovy učitelů,

t. 4748/II. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 5090/I. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o zadržení dotací maďarského kat. kněžského semináre v Komárně,

t. 4892/XIV. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5042/II. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

o liknavém vyřizování odvolání ve věcech daňových a dávky z majetku,

t. 5066/X. 331, 18. III. 1925; 1333. X.

odpov. t. 5153/XV. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o projevu ministra školství před deputací "Všeobecného spolku maďarských učitelů",

t. 5066/XII. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

o odstranění protizákonných poměrů, zavládnuvších v státní lidové škole v Šale nad Váhem,

t. 5066/XV. 331, 18. III. 1925; 1334. X.

odpov. t. 5302/IV. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

Dotazy:

o tom, proč bylo odepřeno schválení statutu spolku křesťanské mládeže v Senci.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o propuštění učitelky Marie Gereové.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 308, 3. XII. 1924; 783. X.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně)důchodkový přestupek podle §§ 10, 13 a 26 zákona čís. 533/19 (nezaplacení všeobecné nápojové dávky z 56 litrů vína)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4997; zprav. J. Konečný;

347, 9. VI. 1925; 289. XI.

nevydán 348, 23. VI. 1925; 318. XI.ISP (příhlásit)