Josef Pajger

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PAJGER Josef

XVII. voleb. kraj

ČSD

Nastoupil za zemřelou Sychravovou Annu.

Osvědč. posl. vydáno 324, 5. III. 1925; 1232. X.

Volba verifikována 342, 22. V. 1925; 108. XI.

Slib vykonal 324, 5. III. 1925; 1232. X.ISP (příhlásit)