Rudolf Merta

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MERTA Rudolf

X. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - inic. - soc. pol. - Stál. - ústav. - ústav. práv. - vyšetřov. - zdrav. - zásob. a živnostenského.

Návrhy:

na vydání zákona o úpravě pachtovného z pozemků, t. 3775.

159, 24. X. 1922; 47. VI.

na odškodnění obyvatelů v území X. jihlavské župy v Třebíči, Brtnici, Kněžicích, Opatově, Předíně i jiných místech, postižených strašnou živelní pohromou, t. 5169.

344, 3. VI. 1925; 139. XI.

14 pozměňov., 1 doplňov. a 1 event. návrh k osnově živnostenského zákona pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 4773) k §§ 102, 103, 107, 112-114, 120, 124-126, 128, 134, 135, 139-141 a 145.

293, 25. IX. 1924; 2141-2. IX.

na vrácení zpr. t. 4620 (zcizení státního nemovitého majetku užívaného zbrojovkou v Brně) výborům.

267, 3. VI. 1924; 798. IX.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 625. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.).

94, 19. XI. 1921; 597. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.)

170, 21. XI. 192; 708. VI.

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1465. VI.

o obchodní smlouvě uzavřené dne 7. X. 1922 mezi R. Č. a republikou Lotyšskou (zpr. t. 3986); obírá se výhradně ruskými poměry.

187, 13. II. 1923; 2156. VI.

o zcizení státního nemovitého majetku užívaného zbroj. v Brně (zpr. t. 4620); připojuje vylíčení krvavých událostí ve Svaljavě na Podkarpatské Rusi.

267, 3. VI. 1924; 794. IX.

o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-27 (zpr. t. 4643).

272, 12. VI. 1924; 869. IX.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi R. Č. a král. Dánským z 31. I. 1924 (zpr. t. 4503).

355, 9. VII. 1925; 450. XI.

o imunitní záležitosti I. Mondoka (zpr. t. 5030); protestuje proti bílému teroru v Bulharsku a Polsku.

362, 18. IX. 1925; 600. XI.

Prohlášení:

jménem klubu K o stávce horníků, kovodělníků a lučebníků na Ostravsku; podáno při projednávání zákona o exekuci na výměnky (zpr. t. 5126).

337, 31. III. 1925; 7. XI.

Interpelace:

o zvláštních poměrech v zemsk. obilním ústavu v Bratislavě,

t. 897. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 2370. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o zvláštních poměrech v zemsk. obilním ústavě v Bratislavě,

t. 978. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 2370. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o zabavení "Večerníku Rudého Práva" ze dne 16. února 1921, "Rudého Práva" ze dne 17. února 1921 a časopisu "Jiskra" ze dne 19. února 1921,

t. 2058. 67, 19. V. 1921; 107. III.

odpov. t. 2287. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o nedostatku píce a o stavu dobytka,

t. 2733. 77, 29. VII. 1921; 833. III.

o ubití zběha v kasárnách v Nitře,

t. 2758. 79, 2. VIII. 1921; 938. III.

odpov. t. 3221/IV. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o konfiskaci zcela nezávadné stati v návrzích k všeodborovému sjezdu,

t. 3351/XX. 128, 27. I. 1922; 2715. IV.

o přijímání těžce provinilých lidí do služeb českosloven. armády,

t. 3442/VI. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3966/IX. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o řadě nepřístojností v československé armádě,

t. 3442/X. 139, 23. V. 1922; 415. V.

odpov. t. 3790/XVII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o případu kapucína třebíčského kláštera P. Stona,

t. 3670/XXI. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3883/XV. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o konfiskační praxi na Moravě,

t. 3967/II. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4065/III. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o konfiskaci časopisu "Bezvládí" v Praze,

t. 4174/VII. 219, 30. X. 1923; 11. VIII.

odpov. t. 4333/X. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o poměrech u ženijního pluku č. 1 v Terezíně,

t. 5133/VIII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

Dotazy:

o bezohledném zkracování požitků kancel. pomocníků v oblasti Z. V. V. v Užhorodě.

154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

Žádost ve věcech imunity:

krajsk. s. ve Znojmě (přečin podle § 58 trest. zák.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 419. V.

řízení zast. 183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 65 a přečin podle § 300 tr. z.)

86, 18. X. 1921; 24. IV.

řízení zast. 183, 18. XII. 1922; 1789. VI.

okr. s. v Jihlavě (contra sekretář Havránek, urážka na cti)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

řízení zast. 176, 5. XII. 1922; 1457. VI.

kraj. s. ve Znojmě (přečin podle § 18, č. 1 a 3, § 11, č. 2, pro zločin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., přečin podle čl. IV zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863 a přestupek podle § 488 resp. 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil výroky na táboru lidu dne 7. září 1924 ve Znojmě)

299, 17. XI. 1924; 240. X.

zpr. t. 4987; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 395. XI.

Volán k pořádku:

194, 6. III. 1923; 2395, 2434. VI.ISP (příhlásit)