Emil Kasík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1934

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KASÍK Emil

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - soc. pol. - ústav. práv. - zdrav. - zeměd. a živnost.

Návrhy:

na zřízení místní dráhy Žichovice, Rábí, Kašperské Hory, Vimperk, t. 354.

14, 26. X. 1920; 13. II.

Resoluce:

k osnově zákona o potírání pohlavních nemocí (zpr. t. 3726), týkající se zřízení referátu pro vystěhovalectví žen.

154, 24. VI. 1922; 1336. V.

Zpravodajem:

zdrav. výb. zpr. t. 1745 (nařízení, jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu).

71, 12. VII. 1921; 344. III.

rozp. výb. zpr. t. 2830, podpora v nezaměstnanosti (t. 2523, 2135).

85, 6. VIII. 1921; 1238. III.

rozp. výb. zpr. t. 3243 (zdravotní přirážka a veřejný fond pro podporu nemocnic v R. Č.).

106, 9. XII. 1921; 1488. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3257 (vyplácení drahotních přídavků pro r. 1922 k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle nařízení z 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n.).

108, 15. XII. 1921; 1526. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3258 (prodloužení platnosti zákona o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou).

109, 16. XII. 1921; 1555. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3289 (úprava výplaty drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro r. 1922).

112, 19. XII. 1921; 1736. IV.

rozp. výb. zpr. t. 3291 (změna a doplnění některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců).

114, 20. XII. 1921; 1801. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 3169 (zákon o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým).

120, 13. I. 1922; 2095. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 3487 (zákon o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické).

142, 30. V. 1922; 624. V.

rozp. výb. zpr. t. 3698 (stanovení spotřební dávky z tabáku, sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkových přestupcích tabákových).

150, 21. VI. 1922; 1175. V.

rozp. výb. zpr. t. 3726 (zákon o potírání pohlavních nemocí).

154, 24. VI. 1922; 1327, 1336. V.

rozp. výb. zpr. t. 3744 (doplnění a uvedení v činnost zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní).

155, 26. VI. 1922; 1425. V.

rozp. výb. zpr. t. 3748 (úprava pensí lékařů obecních a obvodních a jich pozůstalých).

156, 26. VI. 1922; 1450. V.

rozp. výb. zpr. t. 3912 (další výplata drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním na Hlučínsku).

178, 12. XII. 1922; 1542. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3913 (prodloužení, změny a doplnění ustanovení zákonů o požitcích válečných poškozenců).

178, 12. XII. 1922; 1544. VI.

rozp. výb. zpr. t. 3915 (úprava vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců).

178, 12. XII. 1922; 1553, 1560. VI.

Řeč v rozpravě:

o všeobecné dani z převodu statku, z pracovních výkonů a dani přepychové (zpr. t. 2713).

78, 1. VIII. 1921; 850. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

235, 29. XI. 1923; 1064. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

307, 27. XI. 1924; 710. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1427. X.

o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravot. ústavu R. Č. (zpr. t. 5278).

360, 15. VII. 1925; 546. XI.

Interpelace:

že lékaři odpírají očkovati, t. 2293.

69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2964. 86, 18. X. 1921; 18. IV.ISP (příhlásit)