Jan Hrizbyl

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRIZBYL Jan

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - kult. a živnost.

Vzdal se posl. mandátu 25. I. 1922.

125, 25. I. 1922; 2459. IV.

Za něho nastoupil Prášek Ferdinand.

Návrhy:

na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v R. Č., t. 635.

18, 9. XI. 1920; 204. II.

na zřízení vyšší krejčovské školy v hlav. městě Praze, t. 2759.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

Resoluce:

k osnově zák. o zadávání státních dodávek a prací (zpr. t. 1843), týkající se zadání práce nezaměstnaným v průmyslu oděvnickém.

67, 19. V. 1921; 70. III.

Zpravodajem:

živn. výb. ke zpr. t. 1408, (ratifikace obchodní a celní úmluvy mezi R. Č. a Švýcarskem uzavřené v Bernu 1920).

51, 4. II. 1921; 2089. II.

br. výb. ke zpr. t. 2591 (úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo).

83, 5. VIII. 1921; 1080. III.

Řeč v rozpravě:

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2039. IV.

Interpelace:

v záležit. zrušení státní revisní kanceláře,

t. 595. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 1184. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

v zálež. propuštění výpomoc. zřízenců ze stát. služeb,

t. 629. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1115. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o dovozu hotové konfekce z Rakouska a říšs. Německa,

t. 1061. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

odpov. t. 1419. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

Dotazy:

ve věci stanovení cen za šití konfekčních oděvů pro státní potřebu, podán 3. XII. 1920; dle spisů.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

Žádost ve věcech imunity:

zemský tr. s. v Praze (zločin věř. násilí podle § 5, 83 tr. zák.)

41, 13. I. 1921; 1591. II.

zpr. t. 2562; zprav. J. Mach;

nevydán 76, 27. VII. 1921; 769. III.ISP (příhlásit)