Rudolf Heeger

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HEEGER Rudolf

XIV. voleb. kraj

NSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - práv. - rozp. - soc. pol. - ústav.-práv. a zdrav.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1741), týkající se změn v § 3.

63, 11. III. 1921; 2569. II.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých ustanovení zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 3291) k § 19.

115, 20. XII. 1921; 1873. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k čl. VII.

154, 24. VI. 1922; 1359. V.

pozměňov. návrh k osnově zák., jímž se ruší a mění některá ustanovení řádu volení v obcích ze dne 31. I. 1919, č. 75 Sb. z. a n. (zpr. t. 3767) k § 10.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1595. V.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o úlevách v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880) k §§ 2 a 14.

176, 5. XII. 1922; 1472, 1473. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 15.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1676. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o prodloužení a změně zákona o podpoře v nezaměstnanosti (zpr. t. 3945) k §§ 18 a 19.

183, 18. XII. 1922; 1849. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949) k § 14.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2016. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4077) k § 1.

202, 19, IV. 1923; 156. VII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zák. o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XI. (státní výdaje).

236, 30. XI. 1923; 1164. VIII.

pozměňov. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 4542) k § 5.

257, 7. IV. 1924; 320. IX.

11 pozměňov., 1 doplňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4, 8-12, 14, 23 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-52. X.

doplňov. návrh k osnově zákona o změně §§ 25 zákonů o ubytování vojska (zpr. t. 4483).

256, 4. IV. 1924; 282. IX.

Resoluce:

5 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se znalosti jazyka podřízených oddílů u důstojníků, obsazování systemisovaných míst, novelisace obec. řádu, zrušení výminečného stavu na Hlučínsku, ve Slezsku a na Slovensku, nový spolkový zákon shromažďovací.

28, 1. XII. 1920; 806, 807. II.

k témuž předmětu, týkající se urychlení provedení předpisů při poštovní spořitelně.

31, 4. XII. 1920; 1230. II.

2 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII. a XVII. oddílu Státní vydání.

100, 26. XI. 1921; 1285, 1293. IV.

k osnově zákona o úpravě požitků pro mužstvo čsl. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním (zpr. t. 3650), týkající se platu vojínů při onemocnění.

146, 14. VI. 1922; 826. V.

k osnově fin. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856), týkající se odškodnění poskytnutého civilním osobám, jež se staly obětí vojenských zřízení.

175, 29. XI. 1922; 1384. VI.

k osnově zákona o stanovení mírového počtu čsl. vojska pro léta 1924-1927 (zpr. t. 4643), týkající se zřízení branné moci na základě miličním.

272, 12. VI. 1924; 873. IX.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 671. II. (něm. 716)

o zmocnění vlády ke slučování a rozlučování obcí atd. (zpr. t. 1741).

63, 11. III. 1921; 2567. II. (něm. 2632)

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 921. IV. (něm. 995)

o prodloužení účinnosti zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 3316).

117, 21. XII. 1921; 1931. IV. (něm. 1960)

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1468. VI. (něm. 1500)

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

170, 21. XI. 1922; 700. VI. (něm. 759)

o změně a částečném uvedení v činnost některých ustanovení zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní (zpr. t. 3950).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1984. VI. (něm. 2081)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

229, 22. XI. 1923; 428. VIII. (něm. 471)

o změně §§ 25 zákonů o ubytování vojska (zpr. t. 4483).

256, 5. IV. 1924; 278. IX. (něm. 292)

o prodloužení zákona o podpoře nezaměstnaných a o povolení dodatečného úvěru k této akci (zpr. t. 4671 a 4672).

272, 12. VI. 1924; 901. IX. (něm. 937)

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

333, 19, III. 1925; 1406. X. (něm. 1420)

o im. záležitosti ing. Junga (zpr. t. 5184).

352, 2, VII. 1925; 400. XI. (něm. 405)

Interpelace:

o ochraně drobných pachtýřů proti nezákonným soudním rozhodnutím,

t. 281. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 507. 14, 26. X. 1920; 29. II.

o opětovném činu úřední libovůle v okrese hlučínském,

t. 392. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 1379. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

aby byla zrušena povinnost cestujících přes Ziegenhalls legitimovati se,

t. 416. 14, 26. X. 1920; 24. II.

odpov. t. 1031. 35, 17. XII. 1920; 1478. II.

aby se zlevnily dělnické jízdenky,

t. 1934. 67, 19. V. 1921; 106. III.

o přijímání dělníků do novojičínské tabákové továrny,

t. 3158/VII. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o postupu pozemkového úřadu při parcelaci brantického dvora knížete Lichtensteina,

t. 3442/XVII. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3800/IX. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

aby se zlevnily dělnické jízdenky,

t. 3520/III. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 4391/XI. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o nepřístojnostech při školních zápisech na Těšínsku,

t. 3853/XXIV. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4033/XVII. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

že čeští finanční strážníci na hranici Heřmanice-Neissbach samovolně užili střelné zbraně a zabili několik lesních dělníků,

t. 3862/XIV. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4082/XII. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

že se v Albrechticích ve Slezsku usadily jeptišky sv. Boromea,

t. 4098/XVI. 213, 14. V. 1923; 466. VII.

odpov. t. 4179/X. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o svévol. rozpuštění schůze,

t. 4115/VII. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4250/VII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

že němečtí dělníci byli z rozkazů min. železnic vypuzeni z továrny na vagony ve Studénce,

t. 4636/XI. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4799/III. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

ze úřední činitelé zasahují při vytlačování němec. dělníků z práce,

t. 4903/VII. 299, 17. XI. 1924; 248. X.

o vyzývavém chování kapitána Františka Syrového, od pěš. pl. č. 34,

t. 5290/V. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zabavení článku, jenž byl uveřejněn v č. 111 periodického časopisu "Volkspresse", vycházejícího v Opavě,

t. 5338/IV. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

Dotazy:

o zřízení německé menšinové školy ve Skřečoni u Bohumína ve Slezsku.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 10. VIII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Krňově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 24 ústav. list.)

9, 18. VI. 1920; 387. I.

zpr. t. 893; zprav. dr. Markovič;

vydán: 32, 14. XII. 1920; 1313. II.ISP (příhlásit)