Jakub Haupt

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAUPT Jakub

XII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Sonntága Kuneše, jenž se vzdal mandátu.

Osvědč. posl. vydáno 159, 24. X. 1922; 4. VI.

Volba verifikována 162, 27. X. 1922; 279. VI.

Slib vykonal 159, 24. X. 1922; 5. VI.

Byl členem výb. inic. - soc. pol. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o stát. pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1433. XI.ISP (příhlásit)