Anton Hancko

Narozen: v roce 1883
Zemřel: v roce 1967

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HANCKO Antonín

XVII. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. a stát. zříz.

Návrhy:

na doplnění branného zákona ze dne 19. III. 1920, č. 193 Sb. z. a n., t. 1468.

52, 8. II. 1921; 2123. II.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751) k §§ 3 a 9 a čl. V., VII. a XIV.

154, 24. VI. 1922; 1358, 1359, 1360. V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o jednorázových výpomocích pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku (zpr. t. 3854) k § 1.

176, 5. XII. 1922; 1487. VI.

Resoluce:

k osnově zák. o odpočivných požitcích stát. zaměstnanců (zpr. t. 1313), týkající se rozšíření zákona tohoto na Slovensko a na nestátní učitele tamtéž.

50, 3. II. 1921; 2069. II.

k osnově zák. o jednorázových výpomocích pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku (zpr. t. 3854), týkající se rozšíření platnosti zákona ze 17. XII. 1919, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1920 na staropensisty pensionované dle systému uherského.

176, 5. XII. 1922; 1487. VI.

k osnově zák. o státním rozpočtu pro rok 1924 (zpr. t. 4300), týkající se zvýšení počtu zvěrolékařů na Slovensku.

236, 30. XI. 1923; 1158. VIII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. předs. J. Černého o událostech v Krompaších na Slovensku.

59, 3. III. 1921; 2439. II.

o finančním zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 932. IV.

o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751).

154, 24. VI. 1922; 1352. V.

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27 a 28. VI. 1922; 1545. V.

o finančním zák. pro r. 1923; (zpr. t. 3856; skup. kult.).

172, 23. XI. 1922; 974. VI.

o poskytnutí jednorázových výpomocí pensistům-učitelům škol církevních na Slovensku (zpr. t. 3854).

176, 5. XII. 1922; 1485. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 712. VIII.

o státně zaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 946. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1055. XI.

Interpelace:

naléhavá, o poměrech nestátního učitelstva na Slovensku,

t. 4200. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4251/IV. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, ve věci propuštění lesního zaměstnanectva v báňsko-bystřickém ředitelství stát. lesů a statků,

t. 5216. 351, 1. VII. 1925; 376. XI.

naléhavá, ve věci exekvování odst. 6 § 7 zák. z 22. XII. 1924, č. 287 Sb. z a n., o vyplácení zvýšených jednorázových výpomocí hladem umírajícím slovenským staropensistům-učitelům, jich vdovám a sirotám, a vůbec exekvování celého tohoto zákona,

t. 5217. 351, 1. VII. 1925; 377. XI.

naléhavá, ohledně propuštění zaměstnanců Slováků ze služeb veřejné správy státní,

t. 5218. 351, 1. VII. 1925; 376. XI.

v záležitosti sestátnění některých katolických středních škol,

t. 307. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 524. 14, 26. X. 1920; 30. II.

v záležitosti osvětlení a čistoty všech osobních dopravních vlaků,

t. 314. 14, 26. X. 1920; 22. II.

v záležitosti redukování úřednického personálu na Slovensku,

t. 315. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 1129. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

v záležitosti pronásledování slovenského úřednictva,

t. 322. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 2431. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

v záležitosti vyplácení nouzové výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívají státní podpory ve smyslu dosud platných uherských zákonů,

t. 1869. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2157. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o zřízení vysoké školy lesnické, resp. vybudování vysoké školy technické na Slovensku,

t. 2891. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3340/XVI. 130, 28. III. 1922; 12. V.

v. záležitosti odčinění křivdy spáchané na učitelstvu prosincovým zákonem a o úpravě pensijních požitků otrhaných, nouzí ztrápených a hladem umírajících slovenských pensistů-učitelů,

t. 3519/IV. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3794/II. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

v záležitosti úpravy pense slovenských hladem umírajících učitelů-pensistů,

t. 3610/XXV. 159, 24. X. 1922; 38. VI.

odpov. t. 3823/II. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

v záležitosti přeložení nitranského škol. inspektora Josefa Ozábala,

t. 4017/III. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

v záležitosti memoranda sdružení slovenských odbor. organisací,

t. 4551/VII. 265, 27. V. 1924; 736. IX.

ve věci zneužití úřední moci stát. školním inspektorem v Lučenci,

t. 5013/VII. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5153/X. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

ve věci křiklavého zneužívání restrikčního zákona č. 286/1924 v tom smyslu, že na Slovensku do železničních služeb překládáni jsou z Čech noví čeští zaměstnanci a zaměstnanci Slováci ve svém rodném kraji jsou neodůvodněně jako "přebyteční" ze služeb propouštěni a existenčně ničeni,

t. 5290/XVI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2 zákona č. 309 Sb. z. a n., jichž se dopustil výkřiky na shromáždění 17. května 1925 v Žilině)

367, 30. IX. 1925; 761. XI.

Volán k pořádku:

159, 24. X. 1922; 15. VI.

217, 28. VI. 1923; 574. VII.ISP (příhlásit)