Jaroslav Hálek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÁLEK Jaroslav

IX. voleb. kraj

A

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - kult. - rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - zdrav. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 3772 (návrhy posl. Berana a Adámka na změnu zákona o opatření strojených hnojiv v r. 1921).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1623. V.

Řeč v rozpravě:

o finanč. zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, 2. XII. 1920; 987. II.

o finanč. zák. pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.)

97, 23. XI. 1921; 924. IV.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

162, 27. X. 1922; 280. VI.

o finanč. zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 581. VI.

Interpelace:

o nedostatečném, nevčasném dodávání žita k setí nezpůsobilého Stát. obil. ústavem pro horské obce okresu volyňského a prachatického, postižených krupobitím,

t. 1328. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2540. 72, 14. VII. 1921; 486. III.

o katastrofálním poškození kultury bramborů na českomoravské vysočině a na českém jihu,

t. 2544. 72, 14. VII. 1921; 485. III.

odpov. t. 3023. 86, 18. X. 1921; 24. IV.

o nesmírném zatížení horských pošumavských okresů berními přirážkami,

t. 2622. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3060. 87, 19. X. 1921; 42. IV.

Dotazy:

že fa J. Miniberger a syn, koželužská továrna ve Volyni, neplatí státních daní a autonomních přirážek,

71, 12. VII. 1921; 337. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Volyni (přestupek podle § 7 lichevního zákona ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., ve smyslu ustanovení § 2 zákona z 9. listopadu 1918, č. 35 Sb. z. a n., a § 24, odst. 1 zákona z 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. odvolána 139, 23. V. 1922; 422. V.

krajsk. s. v Písku (přečin § 9 lich. zák.)

139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4131; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 211, 12. V. 1923; 385, 386. VII.ISP (příhlásit)