MUDr. Ivan Hálek

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HÁLEK Ivan, dr.

XVII. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. kult. - soc. pol. a zdrav.

Vzdal se posl. mandátu 22. II. 1923.

191, 23. II. 1923; 2189. VI.

Za něho nastoupil Karlovský Michal.

Návrhy:

v záležitosti požáru obce Horný Hričov, župa Trenčanská, t. 332.

14, 26. X. 1920; 13. II.

v záležitosti požáru v obci Bánové na Slovensku, t. 2556.

74, 19. VII. 1921; 576. III.

v záležitosti požáru v obci Dolním Hričově, t. 3141.

90, 26. X. 1921; 241. IV.

na vydání zákona o částečném zákazu námezdného kojení, t. 3821.

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

Zpravodajem:

zdrav. výb. ke zpr. t. 3744 (doplnění a uvedení v činnost zákona z 15. IV. 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní)

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

156, 26. VI. 1922; 1446. V.

Řeč v rozpravě:

o zdravotní přirážce a veřejném fondu pro podporu nemocnic v R. Č. (zpr. t. 3243).

106, 9. XII. 1921; 1491. IV.

o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169).

121, 17. I. 1922; 2127. IV.

Interpelace:

v záležitosti leteckých důstojníků Václava Vlčka a Rudolfa Horáčka, nevinně vězněných maďarskými úřady v Maďarsku,

t. 2655. 76, 27. VII. 1921; 775. III.

odpov. t. 2957. 86, 18. X. 1921; 18. IV.ISP (příhlásit)