Josef Haken

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAKEN Josef

IV. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - inic. kult. - práv. - socialisač. - soc. pol. - stát. zříz. - ústav. práv. - vyšetřov. a zahran.

Návrhy:

6 pozměňov. návrhů k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva škol obecných a občanských (zpr. t. 3751), týkající se hlavy I., II., III. a V. a změny celé osnovy zákona.

154, 24. VI. 1922; 1356, 1358, 1359, 1360. V.

5 pozměňov. návrhů k osnově zák. o úpravě přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před občanskými soudy (zpr. t. 3774), týkající se § 1 a nadpisu zákona.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1634. V.

10 pozměňov. návrhů k osnově zákona o stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod válečných poškozenců (zpr. t. 4205) k §§ 1, 2 a 3.

217, 28. VI. 1923; 550. VII.

pozměňov. a event. pozměňov. návrh k osnově zákona o stíhání úplatkářství (zpr. t. 4736) k § 5.

278, 25. VI. 1924; 1048. IX.

33 návrhy na úpravu rozpravy o zákonu na ochranu republiky a. o státním soudě (t. 4021 a 4022), týkající se rozdělení rozpravy a řečnických lhůt.

194, 6. III. 1923; 2366. VI.

na časově neomezenou řečnickou lhůtu při projednávání státně-zaměstnaneckých předloh, t. 5019, 5020, 5021 a 5022.

316, 18. XII. 1924; 939. X.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše, podaném ve 219. schůzi.

219, 30. X. 1923; 32. VIII.

na zahájení rozpravy o vládním prohlášení minist. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (t. 4437).

247, 6. III. 1924; 30. IX.

aby o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše o zahraniční situaci (Protokol ženevský) byla zahájena rozprava.

294, 30. X. 1924; 29. X.

Zpravodajem:

rozp. a stát. zříz. výb. zpr. t. 302 (mimořádná výpomoc státním zaměstnancům).

13, 10. VII. 1920; 716. I.

im. výb. zpr. t. 4141 (im. G. Nagyho).

213, 14. V. 1923; 462. VII.

im. výb. zpr. t. 4165 (im. G. Nagyho).

218, 28. VI. 1923; 644. VII.

im. výb. zpr. t. 4166 (im. H. Tausika).

218, 28. VI. 1923; 644. VII.

Řeč v rozpravě:

o nouzové výpomoci státním zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 240. II.

o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 854, usn. sen.).

26, 25. XI. 1920; 537. II.

o poskytnutí úvěru ke krytí výloh vojenské správy vzniklých válečnými poměry na Slovensku v r. 1919 (zpr. ústní).

65, 16. III. 1921; 2830. II.

o úvěru pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo (zpr. t. 2591).

83, 5. VIII. 1921; 1081. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše, jež podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 223. IV.

o naléh. interpelaci A. Pohla t. 3144

(podíl horníků na čistém zisku) a dr. Šmerala (hornický spor na Ostravsku) t. 3210.

103, 2. XII. 1921; 1376. IV.

o úvěru k opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370); (část řeči usnes. předs. sněm. konfiskována).

127, 26. I. 1922; 2562. IV.

o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751).

154, 24. VI. 1922; 1350. V.

o zákonu, kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před občanskými soudy (zpr. t. 3774).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1633. V.

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1665. VI.

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1960. VI.

o zákonu o vojenském kázeňském právu (zpr. t. 4135).

210, 11. V. 1923; 339. VII.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. polit.).

230, 23. XI. 1923; 531. VIII.

o prohlášení min. předs. A. Švehly o odnětí tiskových urážek porotám (naléh. interp. t. 4437).

247, 6. III. 1924; 55. IX.

o zákonech o inkompatibilitě a volebním soudu (zpr. t. 4567 a 4568).

264, 16. IV. 1924; 667. IX.

o témž předmětu, v níž odpovídá posl. Ulrichovi ohledně prací v ústav. práv. výb. a kritisuje účast ministerstva vnitra při volbách vůbec.

264, 16. IV. 1924; 676. IX.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 4575).

265, 27. V. 1925; 754. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. polit.).

303, 21. XI. 1924; 474, X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 170. XI.

Prohlášení:

jménem klubu posl. str. K, v němž projevuje nesouhlas s imunitní praxí poslanecké sněmovny u příležitost vydání posl. Tausika. t. 4664.

280, 26. VI. 1924; 1139. IX.

Věcná poznámka:

již odmítá výroky posl. Pelikána o komunistické straně Čsl. při rozpravě o naléh. interp. dr. Šmerala t. 3343 (nesprávný výklad zákona o závodních výborech).

125, 25. I. 1922; 2512. IV.

jíž se ohražuje proti konfiskaci své řeči v plenu pronesené (úvěr na opatření výzbroje pro vojsko, t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2583. IV.

Interpelace:

naléhavá, o zastřelení vojína Ludvíka Hermana v Trhanově u Domažlic,

t. 1671. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

odpov. t. 3055. 87, 19. X. 1921; 43. IV.

naléhavá, o stávce zemědělských dělníků na bývalých císařských statcích,

t. 2711. 76, 27. VII. 1921; 775. III.

odpov. t. 3159/VII. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

naléhavá, o vypovídání zemědělských dělníků z práce a z bytů a o stranickém postupu úřadů a soudů,

t. 3684. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 4134/V. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

naléhavá, o sporu horníků s důlními podnikateli na Ostravsku,

t. 4051. 198, 23. III. 1923; 11. VII.

odpov. t. 4173/VI. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

naléhavá, o rozšíření vojenského střeleckého cvičiště v Milovicích a o poměrech na něm,

t. 4194. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4251/II. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o surovém a provokačním řádění pražské policie proti pokrokovému studentstvu,

t. 4206. 217, 28. VI. 1923; 605. VII.

odpov. t. 4247/VI. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

naléhavá, o volební agitaci mezi vojskem a zneužívání armády k stranické agitaci,

t. 4259. 222, 5. XI. 1923; 128. VIII.

odpov. t. 4500/XIII. 263, 15. IV. 1924; 628. IX.

naléhavá, o studentech emigrantech,

t. 4380. 246, 20. XII. 1923; 1779. VIII.

odpov. t. 4612/XI. 269, 5. VI. 1924; 818. IX.

naléhavá, o novém řádění pražské policie proti pokrokovému a socialistickému studentstvu,

t. 4392. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4938/XII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

ohledně amnestie pro útočníka na dr. Kramáře, Gregora,

t. 646. 18, 9. XI. 1920; 205. II.

odpov. t. 1230. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

o českých dělnících ve Francii,

t. 983. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1341. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

o vyplacení říjnového přídavku státním zaměstnancům,

t. 1606. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 2156. 68, 31. V. 1921; 139. III.

o persekuci skupin komunistické mládeže v Československu,

t. 2297. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

o persekuci řídícího učitele Jana Hostáně v Brzicích (okr. Náchod) pro vědeckou práci,

t. 2604. 75, 22. VII. 1921; 686. III.

odpov. t. 3159/V. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o zastřelení dělníka Šobra Františka ve Lštění četníkem,

t. 2705. 78, 1. VIII. 1921; 885. III.

odpov. t. 3031. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

o hromadném propouštění zemědělského dělnictva z práce,

t. 3158/XI. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o poměrech zemědělského dělnictva na Moravě,

t. 3158/XII. 91, 16. XI. 1921; 253. IV.

o provádění zákona o obstavení velkostatků,

t. 3190/IV. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

odpov. t. 3430/V. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o konfiskační praxi v Praze,

t. 3201/II. 107, 15. XII. 1921; 1513. IV.

odpov. t. 3430/VIII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o ztýrání mobilisovaného vojína Vojtěcha Ježka legionář. nadporučíkem Chvalovským u 22. pěš. pluku v Jičíně,

t. 3201/X. 107, 15. XII. 1021; 1514. IV.

odpov. t. 3340/VI. 130, 28. III. 1922; 11. V.

o zajištění zásobování zemědělského dělnictva,

t. 3201/XI. 107, 15. XII. 1921; 1514. IV.

o tisícových transportech ruských uprchlíků určených k polním pracem v republice Československé,

t. 3230/I. 118, 10. I. 1922; 19. IV.

o způsobu psaní časopisu ministerstva N. O. "Bratrství",

t. 3230/II. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

o zabezpečení dělnictva na zabraném a přejímaném pozemkovém majetku,

t. 3321/IV. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

o konfiskacích časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 3954/IV. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

odpov. t. 4007/IX. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

že úřední nařízení znemožňují lidovýchovu,

t. 4017/II. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4179/IV. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

ohledně konfiskací časopisu "Rudé Právo" v Praze,

t. 4076/XII. 206, 3. V. 1923; 86. VII.

odpov. t. 4173/VII. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o bezdůvodném konfiskování časopisu "Pochodeň" v Hradci Král.,

t. 4226/X. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4333/XI. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o nesprávném postupu okr. politické správy v Semilech při ustavování obecní rady v Bělé u Libštátu,

t. 4281/I. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4395/XX. 247, 6. III. 1924; 1. IX.

o neudržitelných poměrech ve vojenské věznici v Terezíně,

t. 4525/IX. 261, 14. IV. 1924; 510. IX.

o omezování shromažďovací svobody,

t. 4606/I. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/XIII. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

úhradě cestovních a jiných nákladů českosl. stát. občanů v cizině při odvodních přehlídkách branců,

t. 4677/V. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4902/III. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o konfiskaci časopisu "Volnost" v Nymburce,

t. 4781/V. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/VII. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

o záhadné smrti četaře Bohumila Bajera v Českých Budějovicích,

t. 4857/IV. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5134/IX. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

Dotazy:

stan opatření pro hubení mnišky v lesích velkostatku Kost polit. správou v Jičíně.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 120, 13. I. 1922; 2066. IV.

o nedostatečném ubytování čističů vozů na Masarykově nádraží.

75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 8. IV.

o propouštění dělnictva zaměstnaného ve vojenských zásobárnách na Slovensku.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

o jakosti stravy vojínů II. roty ženijního pluku č. 5.

192, 27. II. 1923; 2217. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o zastavení podpory v nezaměstnanosti v okresu litoměřickém.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o práci přes čas v některých průmyslových závodech.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o nesprávnostech při ověřování žádost nezaměstnaných dělníků v Heřmanově Městci.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o místní školní radě v Bělé u Libštátu.

225, 13. XI. 1923; 228. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

o znemožňování členských schůzí politických a odbor. organisací v Handlové na Slovensku okresním úřadem v Prievidzi a župním úřadem v Nitře podán 6. VI. 1923 (dle spisů)

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o používání trestanců k zemědělským pracem v Litoměřicích.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o nevypisování obecních voleb ve Dvoře Králové nad Labem.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

o nezákonném počínání četníků v obvodu litoměřické politické správy.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 302, 20. XI. 1924; 387. X.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Hoře Kutné (zločin rušení veř. pokoje podle § 65 lit. b, c, tr. z.)

43, 18. I. 1921; 1719. II.

stát. zastup. v Hradci Král. (přečin podle § 305 tr. z.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

žád. odvolána 76, 27. VII. 1921; 730. III.

kraj. s. v Nov. Jičíně (zločin velezrady podle § 58 lit. c) tr. z.)

69, 24. VI. 1921; 193. III.

zpr. t. 3398; zprav. J. Koudelka;

nevydán 129, 27. I. 1922; 2747. IV.

kraj. s. v Hradci Králové (zločin velezrady podle § 58 b) tr. z. a přečin schvalování činů nezákonných podle § 305 tr. z.)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 420. V.

žád. odvolána 191, 3. II. 1923; 2194. VI.

kraj. s. v Jičíně (přečin podle § 305 tr. z.)

170, 21. XI. 1922; 654. VI.

řízení zast. 198, 23. III. 1923; 9. VII.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, čl. III. zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem "Krise v parlamentarismu", uveřejněném v časopisu "Rudé Právo" ze dne 1. května 1923, č. 100)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

řízení zast. 247, 6. III. 1924; 74. IX.

sedrie v Ružomberku (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, b) 1, 2, § 8, č. 2, a urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II., § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 23. září 1923 v Ružomberku)

248, 18. III. 1924; 101. IX.

zpr. t. 4700; zprav. J. Maxian;

nevydán 309, 3. XII. 1924; 812. X.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 20 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.)

251, 28. III. 1924; 190. IX.

zpr. t. 4575; zprav. dr. Patejdl;

vydán: 265, 27. V. 1924; 753-760. IX.

soud. stolice v Hustu (přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 17. února v Hustu)

286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4873; zprav. K. Moudrý;

nevydán 321, 29. I. 1925; 1089. X.

kraj. s. v Jičíně (přečin podle § 14, č. 1 a přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi 1. srpna 1924 v Lomnici n. P.)

290, 23. IX. 1924; 1889. IX.

zpr. t. 4875; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 911-912. X.

soud. stolice v Užhorodě (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 14. srpna 1924 ve Svaljavě)

311, 10. XII. 1924; 829. X.

zpr. t. 5239; zprav. J. Aster;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1511. XI.

presidia zem. školní rady v Praze (disciplinární stíhání pro skutkovou podstatu přestupku podle § 54 ř. z. o školách národních ze dne 14. května 1869, č. 62 ř. z., ve znění zákona z 2. května 1883, č. 53 ř. z., a § 118 řádu školního a vyučovacího, vydaného minist. nařízením ze dne 29. září 1905, č. 159 ř. z.)

321, 29. I. 1925; 1085. X.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1925, č. 50 Sb. z. a n.)

364, 24. IX. 1925; 627. XI.

zpr. t. 5386; zprav. J. Konečný;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1537-8. XI.

Volán k pořádku:

63, 11. III. 1921; 2577, 2578, 2601. II.

110, 16. a 17. XII. 1921; 1639. IV.

127, 26. I. 1922; 2573. IV.

128, 27. I. 1922; 2669, 2671. IV.

143, 8. VI. 1922; 723. V.

151, 22. VI. 1922; 1235. V.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1604, 1607, 1624, 1668. VI.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

210, 11. V. 1923; 341. VII.

217, 28. VI. 1923; 582, 583. VII.

247, 6. III. 1924; 26, 70. IX.

264, 16. IV. 1924; 668, 677. IX.

265, 27. V. 1924; 755, 756. IX.

317, 18. XII. 1924; 1003. X.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu 5 schůzí. 128, 27. I. 1922; 2674. IV.

po dobu 8 schůzí. 194, 6. III. 1923; 2362, 2363. VI.ISP (příhlásit)