PhDr. Antonín Hajn

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAJN Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - Stál. - úsp. kom. - ústav. práv. - zahran. a zdrav.

Návrhy:

aby sestátňovací akce obchodní akademie v Hradci Králové postupovala rychlejším tempem, aby byla akademie úplně sestátněna do konce školního roku 1922-1923, t. 2469.

71, 1. VII. 1921; 32. III.

na odškodnění příslušníků Českosloven. republiky v cizině, kteří utrpěli ztráty a majetku válečnými a mimořádnými poměry poválečnými, t. 2501.

71, 12. VII. 1921; 343. III.

na vydání zákona o sociálním pojištění, t. 3792,

159, 24. X. 1922; 4. V.

Zpravodajem:

zahran. výb. zpr. t. 1324 a 1371 (schválení mírové smlouvy s Bulharskem a smlouvy o hracích podepsané v Sevres).

48, 27. I. 1921; 1848. II.

zahran. výb. zpr. t. 198 (soupis válečných škod podle mírových smluv).

5, 16. III. 1921; 778. II.

zahran. výb. zpr. t. 3729 (smlouva mezi R. Č. a říší Německou o urovná tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní a smlouva mezi R. Č. a říší Německou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané v Praze 31. XII. 1921).

153, 23. VI. 1922; 193. V.

zahran. výb. zpr. t. 387 (úmluva mezi R. Č. a rep. Rakousko uzavřená v Praze 17. XII. 1921 o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů).

178, 12. XII. 1923; 573. VI.

zahran. výb. zpr. t. 4363 (smlouva mezi R. Č. a S. H. S. o úpravě vzájemných právních styků ze 17. III. 1923).

242, 13. XII. 1923; 1497. VIII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830).

26, 5. XI. 1920; 562. II.

o změně ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků (zpr. t. 2288).

69, 24. VI. 1921; 224. III.

o vlastní naléh. interp. o vměšování se němec. říšského min. dr. Simonse do našich vnitřních poměrů (t. 974).

71, 12. VII. 1921; 383. III.

o vládním prohlášení dr. Beneše, jež podává zprávu o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26. X. 1921; 225. IV.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2482. IV.

o prohlášení min. předs. dr. Beneše o janovské konferenci z 23. V. 1922.

140, 26. V. 1922; 471. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300); (poměry na Podkarpatské Rusi).

229, 22. XI. 1923; 404. VIII.

o zřízení zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a převzetí pohledávek vzniklých z dodávek za války vládou (zpr. t. 4826 a 4827).

290, 23. IX. 1924; 1958. IX.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský).

296, 31. X. 1914; 136. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. polit.).

368, 1. X. 1925; 925. XI.

Interpelace:

naléhavá, o vměšování říšs. němec. ministra dr. Simonse do našich vnitřních poměrů a o jeho řeči v říšs. něm. sněmu,

t. 974. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1727. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

naléhavá, o pokusu restaurace Habsburků v Maďarsku,

t. 1976. 67, 19. V. 1921; 107. III.

zodpověděna prohlášením min. zahran. věcí dr. Beneše.

66, 31. III. 1921; 30. III.

naléhavá, o velkoněmeckých a protistátních projevech v Broumově ve dnech 22. až 23. července 1921,

t. 2805. 81, 4. VIII. 1921; 1020. III.

odpov. t. 3159/XI. 91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o ruské emigraci v R. Č.,

t. 2504. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 2505. 71, 12. VII. 1921; 341. III.

Dotazy:

o poměrech v Josefovském táboře ruských zajatců.

16, 4. XI. 920; 46. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

o poměrech na reálném gymnasiu v Praze VIII.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o zabavení článku v deníku "Pozor" v Olomouci č. 187 z 10. srpna 1924.

290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

k předsedovi sněmovny ve věci zahraničního výboru.

332, 18. III. 1925; 1359. X.

odpov. předs. sněm. 336, 21. III. 1925; 1549. X.ISP (příhlásit)