Karel Brožík

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BROŽÍK Karel

ČSD

XIV. voleb. kraj

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. soc.-pol. - úst.-práv. - zásob.

Návrh iniciativní:

na změnu § 206 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., a zákona ze dne 25. ledna 1928, č. 24 Sb. z., kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon (obecný horní zákon) ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., pro Slovensko a Podkarpatskou Rus, t. 668.

71, 2. X. 1930; 12.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2578 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z., o hornických soudech rozhodčích)

328, 17. V. 1934; 5, doslov 11,

vyjádření o resol. 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného - horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 40.

o zákonu o báňské inspekci (t. 2693)

339, 2. VII. 1934; 23.

Věcná poznámka:

za rozpravy o t. 1278, v níž se ohražuje proti obviněním, jež byla na něho za rozpravy vznesena poslanci komunistické strany.

132, 26. VI. 1931; 67.

Interpelace:

o důlních katastrofách ve Svatavě a Lomu,

t. 1646/XI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1905/XVII. 205, 21. VII. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

211, 3. XI. 1932; 4.

zpr. t. 2654; zprav. dr Moudrý; nevydán

348, 27. XI. 1934; 7-8.ISP (příhlásit)