Dr. Ing. Vladislav Brdlík

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRDLÍK Vladislav, dr. inž.

IA voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Josefu Kalašovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 281, 7. VI. 1933; 8.

Byl členem výb. kult. - rozp.

Návrh iniciativní:

na pomoc zemědělcům v krajích postižených živelními pohromami, t. 2623.

331, 12. VI. 1934; 4.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 2674 (zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy)

335, 21. VI. 1934; 7, 18.

rozp. výb. zpr. t. 2778 (zákon o délce presenční služby)

353, 5. XII. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 38.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 43.ISP (příhlásit)