Štefan Blažek

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLAŽEK Štefan

XVI. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - zahr. - zeměděl. - živn.-obch.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1527 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů)

159, 17. XII. 1931; 11, doslov 40.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2113 (zákon o úsporných opatřeních personálních)

231, 19. XII. 1932; 3.

doslov 232, 20. XII. 1932; 59, tisk. chyby 62.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

113, 20. III. 1931; 68.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782)

187, 20. V. 1932; 4.ISP (příhlásit)