Otomar Bistřický

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BISTŘICKÝ Otomar

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - zdrav. - živn.-obch.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 184 (opatření Stálého výboru N. S. podle § 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příloha D) o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929)

15, 4. II. 1930; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 49.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782)

187, 20. V. 1932; 10.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Jindř. Hradci (přestupek proti bezpečnosti těla podle § 431 tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

zpr. t. 1618; zprav. dr Daněk; vydán

182, 4. V. 1932; 28.ISP (příhlásit)