Hugo Bergmann

Narozen: v roce 1870

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERGMANN Hugo

I.B voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. soc.-pol. - úsp. kom.

Návrhy iniciativní:

na novelisaci zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 396 Sb. z. a n., kterým se zvyšují drahotní přídavky válečných poškozenců, t. 34.

7, 21. XII. 1929; 31.

ve věci výplaty mimořádných remunerací státním zaměstnancům, t. 36.

7, 21. XII. 1929; 31.

na změnu § 29 zákona ze dne 23. července 1919, č. 443, a ze dne 23. července 1919, č. 444 Sb. z. a n., za účelem úpravy pense pro vdovy po samosprávných úřednících, t. 46.

9, 16. I. 1930; 7.

na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců, t. 47.

9, 16. I. 1930; 7.

na vybavení státních zaměstnanců z dluhů, t. 48.

8, 8. I. 1930; 21.

na zrušení některých ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve veřejné správě, t. 49.

9, 16. I. 1930; 7.

na úpravu služebních poměrů samosprávných zaměstnanců, t. 50.

9, 16. I. 1930; 7.

na zrušení §§ 187 a 188 ze dne 25. ledna 1914 o služebním poměru státních úředníků a státních sluhů (služební pragmatika) č. 15 ř. z., t. 51.

9, 16. I. 1930; 7.

na zákonnou úpravu práva rybolovného na tekoucích vodách v republice Československé, t. 57.

9, 16. I. 1930; 7.

na reorganisaci bezpečnostní služby v republice Československé, t. 72.

9, 16. I. 1930; 8.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 76.

9, 16. I. 1930; 8.

na novelisaci zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 330 Sb. z. o závodních výborech t. 90.

10, 23. I. 1930; 6.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon), t. 155.

13, 3. II. 1930; 5.

na změnu zákona ze dne. 24. VI. 1926, č. 104 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon), t. 156.

13, 3. II. 1930; 5.

aby byl vydán zákon, kterým se upravují služební poměry okresních cestářů, t. 154.

14, 4. II. 1930; 74.

na změnu a doplnění zákona ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 159.

16, 17. II. 1930; 7.

na změnu a doplnění zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy, t. 283.

29, 18. III. 1930; 21.

na úpravu služebních a hmotných poměrů dílovedoucích čs. tabákové režie a vyřazení jich z kategorie zřízenecké, t. 431.

48, 15. V. 1930; 6.

na přeřazení obce Königshanu do vyšší skupiny míst činovného, t. 714.

75, 24. X. 1930; 36.

na přeřazení obce Hřenska okres Děčín do skupiny B činovného, t. 748.

76, 4. XI. 1930; 6.

na přeřazení města Josefova do skupiny míst B činovného, t. 749.

76, 4. XI. 1930; 6.

na přeřazení Berehova do skupiny B činovného, t. 798.

84, 24. XI. 1930; 3.

na vyřadění dozorců čs. tabákové režie z kategorie dělnické do zřízenecké a na úpravu jejich služebních a hmotných poměrů, t. 813.

90, 4. XII. 1930; 5.

na zařazení města Turnova do skupiny B činovného, t. 850.

95, 15. XII. 1930; 33.

na zařazení města Komárna do skupiny B činovného, t. 908.

100, 3. II. 1931. 5.

na zařazení obce Rybniště do skupiny C činovného, t. 909.

100, 3. II. 1931; 5.

na zařazení obcí Stupno, Vranov a Břasy v okrese rokycanském do skupiny C činovného státních zaměstnanců, t. 951.

105, 13. II. 1931; 52.

na zařazení města Lázně Bohdaneč do skupiny míst B činovného, t. 982.

109, 5. III. 1931; 6.

aby obec Slovenské Nové Město přeřaděno bylo do vyšší skupiny míst činovného, t. 1031.

112, 19. III. 1931; 94.

aby obec Měšice u Tábora zařazena byla do vyšší skupiny činovného státních zaměstnanců, t. 1032.

112, 19. III. 1931; 94.

na započítání vojenské služby pro postup do vyšších platů (pro zvýšení služného) a do služebního pořadí státním a veřejným zaměstnancům a učitelům, t. 1041.

114, 26. III. 1931; 5.

na zařazení obcí Chřibské, Horní Chřibské, Krásného Pole a Dolní Chřibské do skupiny míst C činovného, t. 1056.

116, 23. IV. 1931; 12.

na zařazení města Košic do skupiny míst A činovného, t. 1057.

116, 23. IV. 1931; 12.

na zařazení města Brandýna n. L. do skupiny míst B činovného stát. zaměstnanců, t. 1266.

130, 23. VI. 1931; 4.

na čelení nezaměstnanosti plným rozvinutím elektrisačních prací, t. 1666.

172, 18. III. 1932; 80.

na opatření prostředků samosprávným svazkům ku provádění produktivních prací za účelem snížení nezaměstnanosti, t. 1702.

176, 14. IV. 1932; 5.

na přechodné zvýšení přirážky k dani důchodové při zdaněném důchodě nad 100.000 Kč, t. 1829.

194, 17. VI. 1932; 6.

Návrhy pozměňovací:

k t. 820. 91, 5. XII. 1930; 41.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1748. 181, 3. V. 1932; 37.

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 23.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

k t. 2190. 257, 16. III. 1933; 59.

k t. 2191. 257, 16. III. 1933; 60.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 17 (osnova zákona kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové).

3, 17. XII. 1929; 11, doslov 53.

rozp. výb. zpr. t. 135 (opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 22. X. 1929 (k tisku 1, příloha H) o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. II. 1929, č. 26 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách).

11, 24. I. 1930; 4.

rozp. výb. zpr. t. 652 (zákon o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě).

68, 17. IX. 1930; 50.

doslov 70, 25. IX. 1930; 88.

rozp. výb. zpr. t. 820 (zákon, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost)

90, 4. XII. 1930; 6.

doslov 91, 5. XII. 1930; 41.

vyjádření o resol. 92, 11. XII. 1930; 35.

rozp. výb. zpr. t. 1279 (zákon o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech).

136, 3. VII. 1931; 14, doslov 31.

rozp. výb. zpr. t. 1339 (zákon, kterým smění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích).

139, 10. VII. 1931; 4, doslov 8.

oprava tisk. chyb 140, 10. VII. 1931; 9.

rozp. výb. zpr. t. 1527 (zákon, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

159, 17. XII. 1931; 12, doslov 40.

rozp. výb. zpr. t. 1748 (zákon o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitosti na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících).

181, 3. V. 1932; 25, doslov 39.

vyjádření o resol. 183, 10. V. 1932; 17.

rozp. výb. zpr. t. 2125 (zákon, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. IV. 1932, č. 56 Sb. z. o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti).

235, 22. XII. 1932; 3, doslov 23.

rozp. výb. zpr. t. 2190 (zákon o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných).

257, 16. III. 1933; 4, doslov 60.

rozp. výb. zpr. t. 2419 (zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové).

307, 6. XII. 1933; 4, doslov 19, vyjádření o resol. 27.

rozp. výb. zpr. t. 2452 (návrh posl. Berana, Pika, Zeminové, Koška, Schäfera, Ježka, dr Hodiny a druhů (t. 2436), aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění).

311, 19. XII. 1933; 29, 34.

rozp. výb. zpr. t. 2597 (zákon, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách).

329, 5. VI. 1934; 11.

doslov 330, 7. VI. 1934; 41.

rozp. výb. zpr. t. 2811 (návrh R. Berana (koal.) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935).

357, 18. XII. 1934; 11, 12.

rozp. výb. zpr. t. 2817 (návrh R. Berana (koal.) na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935).

359, 20. XII. 1934; 12, 13.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

17, 18. II. 1930; 52.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

42, 11. IV. 1930; 3.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z. o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781),

o zákonu o dam z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789). 83, 21. XI. 1930; 56.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900).

107, 20. II. 1931; 26.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

130, 23. VI. 1931; 4.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 49.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

181, 3. V. 1932; 8.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. XI. 1921, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); činí jménem klubu poslanců čsl. strany nár. soc. prohlášení o stanovisku k osnově t. 1900.

199, 30. VI. 1932; 54.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 24.

o dodatkových úmluvách k československo-německým hospodářským dohodám (t. 2029 a 2076); obhajuje postup min. pošt a telegrafů ve věci obsazování míst na Slovensku (výnos o expedientech).

258, 21. III. 1933; 5.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

271, 18. V. 1933; 7.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 33.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2603).

330, 7. VI. 1934; 22.

o zákonu, kterým se upravují některé služební poměry soudců (t. 2717).

342, 4. VII. 1934; 42.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 12.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 11.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1933 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2934).

371, 9. IV. 1935; 11.

Interpelace:

naléhavá, o činnosti komise pro normalisaci a systemisaci služebních míst,

t. 15. 12, 30. I. 1930; 26.

ve věci provádění pozemkové reformy na velkostatku Brandýs n. Lab.,

t. 14/XX. 6, 20. XII. 1929; 89.

odpov. t. 206/III. 36, 2. IV. 1930; 8.

o zařazení Starého Města pod Sněžníkem do vyšší skupiny činovného,

t. 440/IX. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 653/IX. 71, 2. X. 1930; 5.

o stravném výkonných četnických důstojníků,

t. 532/I. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 659/IX. 72, 21. X. 1930; 7.

o sabotáži družstevního podnikání čsl. četnictva,

t. 705/X. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/I. 106, 19. II. 1931; 5.

o domnělých krádežích spisů v četnickém oddělení min. vnitra,

t. 705/XI. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/V. 97, 27. I. 1931; 12.

o provádění pozemkové reformy na velkostatku Brandýs n. Lab.,

t. 822/IV. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1068/XI. 117, 24. IV. 1931; 30.

o započtení praktikantské doby kancel. pomocníků moravských soudů,

t. 822/V. 97, 27. I. 1931; 9.

o provádění zákona č. 70/1930 Sb. z. (staropensisté,

t. 844/V. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1393/XIV. 142, 14. X. 1931; 13.

o povolení druhé koncese knihtiskařské v Pelhřimově,

t. 844/VI. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1063/I. 116, 23. IV. 1931; 11.

o přidělování bytů ve státních činžovních domech na Podkarpatské Rusi,

t. 844/VII. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1072/II. 118, 7. V. 1931; 7.

o úpravě pensí býv. zaměstnanců na zabraném majetku pozemkovém,

t. 893/XIX. 103, 10. II. 931; 4.

odpov. t. 2250/VIII. 271, 18. V. 1933; 14.

o výplatě vánočního příspěvku zaměstnancům, kteří konali vojenskou službu presenční,

t. 893/XXIV. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1957/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

o rozpuštění Odborového sdružení státní stráže bezpečnosti v republice Československé všech jeho odboček,

t. 893/XXV. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1068/V. 117, 24. IV. 1931; 30.

o vydání vládního nařízení k § 68 zákona č. 89/1920 a k § 114 zákona č. 26/1929 o započítání doby, ztrávené v pensijním pojištění při přestupu do veřejné služby,

t. 1174/IV. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1781/XVIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o přijímání čekatelů ke sboru uniformované stráže bezpečnosti,

t. 1174/V. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1319/XVIII. 142, 14. X. 1931; 12.

o přídělech samosprávě z výnosu pivní daně,

t. 1174/VI. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1437/XV. 145, 24. XI. 1931; 14.

o systemisaci podúřednických a zřízeneckých míst u zemského úřadu v Praze,

t. 1240/VI. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1437/XIV. 145, 24. XI. 1931; 14.

o nesprávném provádění zákona č. 133 z r. 1930 zemskými úřady pro péči o válečné poškozence,

t. 1268/VI. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 2344/VIII. 293, 17. X. 1939.

o přiznání cestovních dní k zákonitým dovoleným na zotavenou zaměstnancům na Podkarpatské Rusi a slevy jízdného na železnicích těmto zaměstnancům jakož i jejich rodinám k absolvování zákonitých dovolených v historických zemích,

t. 1268/IX. 133, 1. VII. 1931; 4.

odpov. t. 1487/I. 160, 17. XII. 1931; 3.

o přiznání zahraničních přídavků zaměstnancům finanční správy československé, konajícím službu v zahraničí,

t. 1379/VII. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1421/X. 145, 24. XI. 1931; 13.

o poměrech a platech dílovedoucích čsl. tabákové režie,

t. 1422/VII. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1692/VII. 177, 21. IV. 1932; 4.

o systemisaci služebních míst úředníků III. služební třídy u zemského úřadu v Praze,

t. 1558/I. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1669/III. 174, 7. IV. 1932; 5.

o hromadném propouštění kancelářských a výpomocných sil u finančních úřadů,

t. 1558/II. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1781/XX. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zrušení míst exponovaných vojenských evidenčních orgánů okresních úřadů,

t. 1579/II. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1813/XIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o vánočních remuneracích ve státních úřadech,

t. 1579/VI. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1922/V. 207, 20. X. 1932; 8.

o docílení úspor na státních dodávkách,

t. 1613/V. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2560/III. 327, 15. V. 1934; 5.

o soudním vypovídání z bytů ve státních domech členů družstev,

t. 1628/II. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 2012/VII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o vánočním příspěvku zaměstnanců vojenských lesních podniků v Malackách a Velkých Levárech,

t. 1668/IX. 173, 30. III. 1932; 6.

o platovému zákonu odporujícím ustanovení výn. min. vnitra č. 16.360-13/31,

t. 1668/X. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1845/XI. 197, 22. VI. 1932; 4.

o vojenské tarifní úmluvě o použití rychlíku vojáky a záložníky,

t. 1668/XI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1957/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o obsazování služebních míst kancelářských sil pomocných u čsl. soudů,

t. 1780/XI. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 2713/III. 343, 25. X. 1934; 21.

o úpravě poměrů zaměstnanců nadačního statku nejdeckého,

t. 1780/XIX. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 2031/XI. 219, 24. XI. 1932; 5.

o složení okresních školních výborů,

t. 2042/XIII. 220, 24. XI. 1932; 4.

o odpisu dávky z majetku a slevě daní velkostatkáři Pálfymu,

t. 2042/XVI. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2330/V. 293, 17. X. 1933; 9.

ve věci dodávek přírodního asfaltu ředitelstvím státních drah v Bratislavě,

t. 2075/IV. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2199/V. 262, 28. III. 1933; 3.

o odpisu důchodové daně z pozůstalosti po zemřelém býv. knížeti Windischgrätzovi,

t. 2075/XII. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2183/XIII. 258, 21. III. 1933; 5.

o nedodržování osmihodinové doby pracovní školníků,

t. 2253/VII. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2476/XIII. 315, 15. II. 1934; 6.

o vydání směrnic pro použití premiových reserv,

t. 2257/IV. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2344/III. 293, 17. X. 1933; 9.

o zvláštní odměně zřízencům finanční správy za donášku těžkých zásilek úředních z pošty a na poštu,

t. 2289/II. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2347/XVII. 293, 17. X. 1933; 9.

o jmenování evidenčních praporčíků evidenčními poddůstojníky,

t. 2308/V. 289, 3. VII. 1933; 3.

odpov. t. 2350/V. 296, 20. X. 1933; 3.

o úpravě odpočivného staropensistů velkého majetku pozemkového,

t. 2356/XIV. 297, 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2476/VI. 315, 15. II. 1934; 6.

o úpravě poměrů zaměstnanců československé tiskové kanceláře,

t. 2548/I. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2734/IV. 343, 25. X. 1934; 22.

o zdanění důchodů státních zaměstnanců a učitelů, dosažených v r. 1933,

t. 2548/II. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2713/IV. 343, 25. X. 1934; 21.

o neutěšených poměrech postupových civilních zaměstnanců u vojenských justičních úřadů.

t. 2548/IV. 320, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/XXI. 343, 25. X. 1934; 22.

o služebních poměrech pragmatikálních zaměstnanců státních lesů a statků a o resystemisaci služebních míst tohoto podniku,

t. 2669/II. 336, 26. VI. 1934; 6

odpov. t. 2741/II. 343, 25. X. 1934; 22.

o bezesmluvním stavu zaměstnanců vojenských střelnic,

t. 2669/III. 336, 26. VI. 19; 6.

odpov. t. 2738/XXIII. 343, 25. X. 1934; 2.

o zajištění pensijních nároků zaměstnanců státních lesů a statků, převzatých do státních služeb při provádění pozemkové reformy,

t. 2669/IV. 336, 6. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2741/VIII. 343, 25. X. 1934; 22.

o nedodržování osmihodinové doby pracovní školníků,

t. 2871/VIII. 368, 2. IV. 1935; 5.

o dovolených státních zaměstnanců,

t. 2871/IX. 368, 2. IV. 1935; 5.ISP (příhlásit)