Rudolf Beran

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. stál. (náhr.) - úsp. kom.

Návrhy iniciativní:

na pomoc postiženým živelní pohromou v obcích v pol. okr. Strakonice, Horažďovice, Písek a Prachatice, dále v soudních okresích Týn n./Vlt. a Veselí nad Lužnicí, t. 1851.

194, 17. VI. 1932; 6.

(koal.), aby byl vydán zákon, kterým se stanoví srážky z platů poslaneckých, t. 2336.

309, 14. XII. 1933; 4.

na změnu obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., t. 2549.

325, 3. V. 1934; 5.

(koal.), na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly, t. 2553.

325, 3. V. 1934; 5.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okrese jindřichohradeckém, t. 2592.

329, 5. VI. 1934; 7.

(koal.), na vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Národního shromáždění na r. 1935, t. 2795.

356, 13. XII. 1934; 37.

Návrh pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

Návrh resoluční:

podán při projednávání osnov t. 184, 185 a 186, jímž se vláda vyzývá, aby v době nejkratší předložila k ústavnímu projednání návrhy na řešení naléhavých otázek hospodářských, sociálních, zemědělských, zaměstnaneckých a živnostenských, jakož i návrhy k finančnímu ozdravění samosprávy.

15, 4. II. 1930; 10.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 43.

Interpelace:

o změně nařízení ze dne 28. března 1881 č. 30 ř. z., o přecejchování měr, závaží a vah,

t. 1693/VII. 177, 21. IV. 1932; 4.

o provádění zákonů o silničním a vodohospodářském fondu,

t. 2030/II. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2306/I. 289, 3. VII. 1933; 4.

o nedostatcích ve službě celně-strážní na hranicích,

t. 2365/II. 297. 6. XI. 1933; 4.

odpov. t. 2484/II. 317, 20. II. 1934; 6.ISP (příhlásit)