Alois Beneš

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Alois J.,

IA voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. a zahr.

Návrhy iniciativní:

na zvýšení provise z prodeje poštovních známek z 1 % na 3 %, t. 741.

76, 4. XI. 1930; 6.

na změnu resp. doplnění zákona z 5. února 1907, č. 26 ř. z. (jež se týče změn doplňků řádu živnostenského), t. 929.

103, 10. II. 1931; 4.

na změnu resp. doplnění zákona z 15. července 1927, č. 111 Sb. z., proti nekalé soutěži, t. 1309.

136, 3. VII. 1931; 35.

na urychlené vydání zákona o zdaňování filiálek, t. 2558.

326, 4. V. 1934; 35.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1900. 200, 1. VII. 1932; 51.

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 51-52.

Návrhy resoluční:

k t. 2150. 246, 7. II. 1933; 106.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 67.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 29-31.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 50.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 83.

o zákonu o státním vězení (t. 1138); mluví o zřízení společnosti "Čechofruct", sdružení čsl. vývozců ovoce.

129, 19. VI. 1931; 7.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 10.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062); jménem čsl. živn.-obchod. str. středostavovské prohlašuje stanovisko této strany k stát. zaměstnancům.

221, 25. XI. 1932; 33.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 18.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 26.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 45.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 6.

Interpelace:

o zřizování státních tiskáren,

t. 209/XVII. 28, 11. III. 1930; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

293, 17. X. 1933; 9.

zpr. t. 2620; zprav. F. Richter; vydán:

371, 9. IV. 1935; 26.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 27 zákona proti nekalé soutěži)

353, 5. XII. 1934; 3.

zpr. t. 2977; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 31-32.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 27 zákona proti nekalé soutěži)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2979; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 32.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2980; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 32.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2981; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 33.ISP (příhlásit)