Ferdinand Benda

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENDA Ferdinand

XVII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. a rozp.

Návrhy iniciativní:

na přeměnění vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice, t. 1128.

120, 19. V. 1931; 8.

na rychlé přezkoumání škod, způsobených průtrží mračen a krupobitím v obcích Divina, Divinka, Svederník a v osadách Lalinek a Marček, okresu žilinského, t. 1792.

188, 24. 5. 1932; 4.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 29.

o zákonu o nabytí místních drah Zaječí-Čejč-Hodonín a Mutěnice-Kyjov státem (t. 422).

52, 22. V. 1930; 18.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 46).

96, 16. XII. 1930; 15.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026).

112, 19. III. 1931; 90.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 20.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1931 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2230).

270, 11. V. 1933; 28.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. dr Trapla z 6. XI. 1933.

305, 4. XII. 1933; 26.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); hájí býv. min. škol. dr Dérera proti nesprávným tvrzením posl. Siváka (ľud.).

350, 29. XI. 1934; 89.

Věcná poznámka:

obhajuje svá tvrzení o případu školského inspektora Branického proti tvrzení dr Tiso.

353, 5. XII. 1934; 16.

Interpelace:

ohledně hrozícího zastavení výroby v škrobové továrně v Bolerázi u Trnavy,

t. 938/XI. 109, 5. III. 1931; 5.

odpov. t. 2335/XVIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o naléhavém vydání malé silniční novely,

t. 2384/III. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/I. 320, 6. III. 1934; 6.ISP (příhlásit)