Ján Bečko

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČKO Ján

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. soc.-pol. - ústav.-práv. - zeměd. a živn.-obch.

Zvolen pořadatelem poslanecké sněmovny při volbě definitivní.

11, 24. I. 1930; 8.

Návrhy iniciativní:

na prodloužení platnosti zákona č. 87 Sb. z. ze dne 26. dubna 1924, kterým se upravuje užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v ročních pastevních obdobích 1924 až 1929, t. 33.

6, 20. XII. 1929; 89.

na vydání zákona, kterým se rozšiřuje působnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z., o závodních a revírních radách v hornictví na území Podkarpatské Rusi, t. 1479.

150, 28. XI. 1931; 3.

na vydání zákona, kterým se rozšiřuje působnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z., o účasti zaměstnanců v hornictví na správě dolů a jich podílu na čistém zisku na Podkarpatskou Rus, t. 1480.

150, 28. XI. 1931; 3.

na vydání zákona, kterým se mění, doplňuje a uvádí v platnost zákon ze dne 28. března 1928, č. 57 Sb. z., o zřízení a působnosti báňských úřadů, t. 1784.

187, 20. V. 1932; 4.

na vydání zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 27, března 1930, č. 43 Sb. z., o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a Podkarpatské Rusi v pastevních obdobích 1930-1932, t. 2087.

226, 13. XII. 1932; 5.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 23.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1891 (návrh posl. Bečko (t. 1479), kterým se rozšiřuj působnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z., o závodních a revírních radách při hornictví na území Podkarpatské Rusi).

205, 21. VII. 1932; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se upravuje užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 300).

32, 20. III. 1930; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 67.

o zákonech o nabytí místních drah: v údolí Gelnice (t. 1124), Litovel-Senice t. 1125) a Liberec-Jablonec-Tanvald (t. 1109) státem.

123, 21. V. 1931; 7.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1930.

153, 2. XII. 1931; 60.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

215, 9. XI. 1932; 18.

o dodatkové úpravě k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednané dne 4. července 1932 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. července 1932, č. 119 Sb. z. (t. 2026); mluví o krveprolití v Polonce na Slovensku 16. XI. 1932.

219, 24. XI. 1932; 12.

Interpelace:

ve věci schvalování městských spořitelen na Slovensku,

t. 1240/XVIII. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1421/IX. 145, 24. XI. 1931; 13.

ve věci postupného přenesení železničních dílen ze Zvolenu,

t. 1240/XIX. 131, 25. VI. 1931; 23.

odpov. t. 1412/II. 144, 16. X. 1931; 4.

vládě republiky Československé, co míní podniknouti ve věci nepřiměřené ceny třaskavin,

t. 1379/VIII. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1692/VI. 177, 21. IV. 1932; 4.

o událostech odehravších se při stávce dělnictva, zaměstnaného na stavbě železnice Červená Skala-Margecany,

t. 1907/I. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2012/X. 211, 3. XI. 1932; 4.

ve věci zadávání otopného uhlí,

t. 2576/III. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2741/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

žádost odvolána

54, 27. V. 1930; 4.

okr. s. v Březně (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

žádost odvolána

48, 15. V. 1930; 6.

okr. s. v Březně (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

žádost odvolána

36, 2. IV. 1930; 9.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. 2, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

okr. s. v Březně (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 376; zprav. F. Richter; nevydán

57, 3. VI. 1930; 13.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

36, 2. IV. 1930; 8.

zpr. t. 485; zprav. V. Košek; nevydán

67, 16. IX. 1930; 53.

kraj. s. Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. 2, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

179, 28. IV. 1932; 4.

zpr. t. 2219; zprav. dr Daněk; vydán: pro překročení § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914.

289, 3. VII. 1933; 4-5.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

207, 20. X. 1932; 9.

zpr. t. 2416; zprav. dr Daněk; vydán:

328, 17. V. 1934; 12-13.

kraj. s. v Nitře (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 1 zák. čl. XLI/1914)

293, 17. X. 1933; 9.

zpr. t. 2653; zprav. Jan Tůma; nevydán

338, 28. VI. 1934; 32.ISP (příhlásit)