Josef Barša

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BARŠA Josef

XI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. rozp. - živn.-obch.

Pozbyl mandátu nálezem volebního soudu z 26. XI. 1932.

224, 6. XII. 1932; 3.

Po něm nastoupil Štourač Antonín.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona ke zmírnění následků krise, postihující maloživnostníky a drobné obchodníky, t. 1496.

155, 14. XII. 1931; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

45, 2. V. 1930; 35.

o návrhu na prodloužení lhůty pro projednání senátních usnesení t. 2, 3, 4, 5; mluví o zákazu manifestací družstva "Včela".

57, 3. VI. 1930; 6.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729).

104, 12. II. 1931; 63.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o procesu s posl. I. Majorem pro účast na krveprolití v Košútech.

133, 1. VII. 1931; 10.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 52.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722); mluví o persekuci dělnické třídy a o konfiskační praksi.

178, 22. IV. 1932; 77.

Interpelace:

naléhavá, o chystaném zvýšení daně z obratu,

t. 1595. 176, 14. IV. 1932; 58.

odpov. t. 1694. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zpronevěře peněz v obci Pozořicích u Brna,

t. 893/IV. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1098/IV. 120, 19. V. 1931; 8.

o - - postupu četníků proti účastníkům schůze nezaměstnaných v Jedovnici u Brna,

t. 1007/III. 133, 20. III. 1931; 5.

odpov. t. 1269/X. 141, 11. VII. 1931; 38.

o nutné změně nařízení o pořizování si nových průkazů pro slevu na drahách při změně zaměstnání,

t. 1064/I. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1421/XIII. 145, 24. XI. 1931; 13.

že nájemce statku Frant. Frištenský v Lužici u Šternberka vhání dělnické rodiny do bídy a zoufalství,

t. 1394/IV. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1645/VI. 173, 30. III. 1932; 6.

o případu Alberta Barheliuse z Břeclavi,

t. 1447/III. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1572/XVIII. 167, 4. II. 1932; 47.

o případu dělníků Michala Sekaniny a Emila Navrátila,

t. 1558/XVII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1879/VII. 199, 30. VI. 1932; 56.

o vypovězení Řehoře Zástavného a jeho vyvezení do Polska,

t. 1613/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/I. 194, 17. VI. 1932; 6.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

co hodlá předs. posl. sněm. naříditi, aby nebyla rušena imunita posl. Jurana, jenž je vždy, kdykoliv přijede do Znojma, sledován policejními agenty.

176, 14. IV. 1932; 57.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Brně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 5.

zpr. t. 349; zprav. dr Stránský; nevydán

45, 2. V. 1930; 56.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1149; zprav. F. Ježek; vydán:

129, 19. VI. 1931; 37-8.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 914; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 26-7.

kraj. tr. s. v Brně (zločiny podle §§ 87, 81 tr. z., event. přečin podle § 279 tr. z. a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 913; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 26.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle § 98 b) tr. z. a přestupek podle § 411 tr. z.)

71, 2. X. 1930; 6.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 87 tr. z.)

71, 2. X. 1930; 6.

žádost odvolána

109, 5. III. 1931; 7.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

95, 15. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1193; zprav. J. Pekárek; nevydán

130, 23. VI. 1931; 27.

kraj. tr. s. v Brně (zločin veř. násilí podle §§ 81, 82 tr. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

okr. tr. s. v Brně (přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z. ca R. Bechyně a dr Meissner)

111, 17. III. 1931; 8.

zpr. t. 1169; zprav. F. Richter; vydán:

131, 25. VI. 1931; 17-19.

okr. tr. s. v Brně (přestupek urážky na cti podle § 491 tr. z. ca dr Meissner)

111, 17. III. 1931; 8.

zpr. t. 1516; zprav. F. Ježek; vydán:

181, 3. V. 1932; 40-41.

okr. úřadu v Žilině (přestupek shromažďovacího zákona)

116, 23. IV. 1931; 12.

zpr. t. 1122; zprav. V. Košek; nevydán

127, 11. VI. 1931; 3.

kraj. s. v Olomouci (zločin podle §§ 9, 8 tr. z.)

119, 8. V. 1931; 5.

žádost odvolána

207, 20. X. 1932; 9.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

142, 14. X. 1931; 16.

kraj. tr. s. v Brně (zločiny podle §§ 81, 87 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona shromažďovacího)

173, 30. III. 1932; 6.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

100, 3. II. 1931; 7.

173, 30. III. 1932; 42.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)