JUDr. František Bacher

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BACHER Franz, dr.

IA voleb. kraj

hosp. LW (DAWG)

Nastoupil za zemřelého dr Bruno Kafku.

Volba verifikována 162, 19. XII. 1931; 3.

Slib vykonal 142, 14. X. 1931; 5.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. a živn.-obch.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 74.

k t. 2111. 234, 21. XII. 1932; 66.

Návrh resoluční:

k t. 2509. 321, 8. III. 1934; 41.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 27.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 21.

o zákonu o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. (t. 1722).

178, 222. IV. 1932; 74.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

192, 3. VI. 1932; 4.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřeb ní dani z droždí (t. 1886); dotýká se též událostí v Duchcově 25. a 26. VI. 1932.

199, 30. VI. 1932; 38.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o vymáhání dlužných daní státem a o devisovém hospodářství.

217, 18. XI. 1932; 19.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 27.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932. č. 56 Sb. z., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těch o daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 2125).

235, 22. XII. 1932; 19.

o zákonu, jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931 č. 12 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2148).

247, 10. II. 1933; 8.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208).

262, 28. III. 1933; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákon (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 13.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (t. 2313).

288, 28. VI. 1933; 29.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

291, 7. VII. 1933; 21.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 9.

o státním rozpočtu pro rok 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

304, 2. XII. 1933; 24.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); obětem katastrofy na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934 vyslovuje jménem skupin stran, jež zastupuje ve sněmovně, soustrast.

314, 18. I. 1934; 20.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z. o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934.

316, 16. II. 1934; 19.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2493)

318, 21. II. 1934; 14.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 18.

o zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2525).

323, 24. IV. 1934; 11.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2603).

330, 7. VI. 1934; 15.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 13.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844).

363, 14. III. 1935; 11.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

366, 28. III. 1935; 47.

Interpelace:

o činnosti revisní komise ministerstva financí a jejích neblahých následcích na hospodářský život,

t. 1642/VI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/VIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zabavení článku "Protestujeme" v brněnském časopise "Tagesbote" ze dne 1. ledna 1932,

t. 1718/V. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

o přídělové komisi pro dovozní povolení na cizozemské filmy,

t. 1846/IV. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2145/VII. 247, 10. II. 1933; 5.

o nařízení předsednictva ministerské rady (tiskového odboru) č. 1280/1932 T. O., podle něhož oznámení v československém Úředním Listě, sepsaná menšinovým jazykem, musí býti uveřejňována také česky,

t. 1907/X. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2130/XIII. 239, 31. I. 1933; 5.

že německy sepsaná podání, předložená německými stranami opavskému okresnímu soudu, byla neoprávněně zamítnuta z jazykových důvodů,

t. 1930/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/VIII. 239, 31. I. 1933; 5.

o reformě práva o dílčích dluhopisech,

t. 2011/XI. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2357/XII. 297, 6. XI. 1933; 4.

o zabavení článku "Nejnovější příhody z Tolštejna", který byl uveřejněn ve varnsdorfském časopise "Abwehr" ze dne 19. října 1932, č. 242,

t. 2035/VI. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2130/XIX. 239, 31. I. 1933; 5.

o zabavení článku "Žaloba podle zákona na ochranu republiky na národně-socialistické členy obecního zastupitelstva", který vyšel v časopisu "Brüxer Zeitung", č. 254 ze dne 7. listopadu 1932,

t. 2116/VII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2227/V. 266, 27. IV. 1933; 84.

o příspěvcích sanovaných bank průmyslovým podnikům, které s nimi pracují,

t. 2131/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2171/XIII. 254, 14. III. 1933; 5.

jak berní úřady vypočítávají daňové nedoplatky,

t. 2189/II. 258, 21. III. 1933; 5.

odpov. t. 2347/X. 293, 17. X. 1933; 9.

o zabavení článků "Studená sprcha" z č. 105 ze dne. 5. května 1933 a "Závory jsou zase tady" z č. 107 ze dne 7. května 1933 varnsdorfského časopisu "Abwehr",

t. 2319/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/VI. 297, 6. XI. 1933; 4.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

proč vládní návrh zákona o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2449) nebyl předložen, resp. přikázán též výboru živn.-obchodnímu.

odpov. mpř. W. Zierhuta.

323, 24. IV. 1934; 29.ISP (příhlásit)