Josef Vičánek

Narozen: v roce 1889

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VIČÁNEK Josef

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. bran. - kult. - soc.-pol. - zahr.

Návrhy iniciativní:

na zařadění města Turova do skupiny míst B činovného, t. 794.

82, 20. XI. 1930; 85.

a poskytnutí pomoci obyvatelstvu v povodí Moravy povodní postiženému, t. 795.

82, 20. XI. 1930; 85.

na rychlé poskytnutí pomoci obyvatelům některých obcí na Napajedelsku, postiženým katastrofální průtrží mračen, t. 1186.

124, 2. VI. 1931; 8.

na poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím okresu uher.-hradišťského, t. 1941.

205, 21. VII. 1932; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1886. 200, 1. VII. 1932; 52.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Zpravodajem:

bran. výb. zpr. t. 2674 (zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy)

335, 21. VI. 1934; 5, 17.

bran. výb. zpr. t. 2784 (zákon o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech)

355, 11. XII. 1934; 7, doslov 16.

bran. výb. zpr. t. 2918 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním)

368, 2. IV. 1935; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1920; 29.

o státním rozpočtu na r. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 11.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026.)

113, 20. III. 1931; 61.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

150, 28. XI. 1931; 36.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 52.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 16.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975); jménem poslanců čsl. str. lidové přednáší prohlášení k zák.

372, 11. IV. 1935; 48.ISP (příhlásit)