Anna Vetterová-Bečvářová

Narozena: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VETTEROVÁ-BEČVÁŘOVÁ Anna

I. A voleb. kraj

ND

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 17.

Byla členem výb. bran. - inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zahr. - zdrav. - zeměd. - živn.-obch.

Návrh iniciativní:

na vydání zákona o titulu neprovdaných žen, t. 1176.

123, 21. V. 1931; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivných a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

48, 15. V. 1930; 56.

o zákonu o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím (t. 535)

64, 17. VI. 1930; 27.

o zákonu, kterým se mění doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644)

67, 16. IX. 1930; 40.

o zákonu k ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (t. 764).

92, 11. XII. 1930; 10.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 36.ISP (příhlásit)