Josef Vaněk

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANĚK Josef

X. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. dáv. z maj. - inic. - rozp. - techn.-doprav. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Opatově, t. 566.

67, 16. IX. 1930; 17.

aby byla poskytnuta neprodleně pomoc a podpora živelní pohromou postiženým zemědělcům. v okresích jihlavském, telečském a moravsko-krumlovském, t. 1289.

133, 1. VII. 1931; 5.

na poskytnutí okamžité podpory pohořelým občanům městyse Batelova, politický okres Jihlava, obce Štěměchy v okrese třebíčském a obce Znětínek v okrese velkomeziříčském, t. 1816.

194, 17. VI. 1932; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v obci Pavlínov, politický okres Velké Meziříčí, t. 2568.

327, 15. V. 1934; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 32.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 44.

o zákonu finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873).

367, 29. III. 1935; 7.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2172 (zákon, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně)

252, 24. II. 1933; 8.

doslov 253, 28. II. 1933; 26.

živn.-obch. výb. zpr. t. 2987 (zákon o splátkových obchodech)

373, 12. IV. 1935; 28.

Interpelace:

v záležitostech týkajících se Státního pozemkového úřadu a dvora Rantířova na okrese jihlavském,

t. 320/XVII. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 496/IV. 66, 24. VI. 1930; 6.

o neslýchaném zásahu vládního komisaře měst. spořitelny v Jihlavě okr. hejtmana dr K. Bočana ve věci obecní výpůjčky města Třebíče,

t. 400/I. 44, 25. IV. 1930; 74.

odpov. t. 620/XIX. 68, 17. IX. 1930; 5.

o provádění řemeslných prací v trestnici v Leopoldově,

t. 801/IX. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1010/I. 114, 26. III. 1931; 5.

o provádění vládou vydaných pravidel o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, vydaných dne 26. ledna 1928, č. 15 Sb. z.,

t. 2042/XIX. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2183/VIII. 258, 21. III. 1933; 5.

o dalších přídělech z půjčky práce,

t. 2523/I. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2728/VII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci oddlužení obcí a okresů,

t. 2712/II. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2741/III. 343, 25. X. 1934; 22.

o zdlouhavém vyřizování živnostenských žalob, exekucí a nevydávání soudních rozsudků,

t. 2933/II. 371, 9. IV. 1935; 34.ISP (příhlásit)