Ján Vančo

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1975

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VANČO Ján S.

XXI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. bran. - im. - rozp. a soc.-pol.

Návrh resoluční:

k t. 1215. 132, 26. VI. 1931; 70.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 1474 (zákon o) sporných opatřeních platových ve veřejné správě)

148, 26. XI. 1931; 8, doslov 66.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2062 (zákon o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě)

221, 25. XI. 1932; 16, doslov 38.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2539 (zákon, kterým se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou)

325, 3. V. 1934; 6, doslov 11.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 61.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 87.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 30.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 29.

Interpelace:

ohledně stavby dráhy Červená Skála-Margecany,

t. 747/X. 78, 5. XI. 1930; 4,

odpov. t. 892/VI. 97, 27. I. 1931; 12.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Prešově (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI/1914)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1759; zprav. dr Daněk; vydán

198, 23. VI. 1932; 15.

kraj. s. v Košicích (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a § 1 zákona č. 124/24 Sb. z.)

226, 13. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2417; zprav. dr Daněk; vydán

328, 17. V. 1934; 13.

kraj. s. v Košicích (přečiny urážky na cti a pomluvy podle § 1 a 2 zákona č. 108/33 Sb. z.)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2807; zprav. dr Daněk; vydán

371, 9. IV. 1935; 30.ISP (příhlásit)