František Vácha

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

VÁCHA František

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. a živn.-obch.

Návrh iniciativní:

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc obyvatelstvu obce Stojice, Svojčice, Svinčany, Jeníkovice, Bezděkov a Barchov s připojenými osadami v okresu přeloučském, postiženému živelními pohromami, t. 1284.

133, 1. VII. 1931; 5.

Zpravodajem:

živn.-obch. výb. zpr. t. 2361 (dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 6. října 1933)

298, 8. XI. 1933; 5.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

24, 25. II. 1930; 7.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026)

112, 19. III. 1931; 56.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 47.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 47.ISP (příhlásit)