József Törköly

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TÖRKÖLY József, dr.

XVI. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. rozp. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o právu spolčovacím, t. 126.

12, 30. I. 1930; 4.

na vydání zákona o sčítání lidu, t. 148.

12, 30. I. 1930; 4.

na vydání zákona, kterým se mění zákon o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku, t. 1042.

116, 23. IV. 1931; 11.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 4-10.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 50.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení mm. financí dr. Engliše z 8. 1. 1930.

21, 21. II. 1930; 14.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 53.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 51.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., o a prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 55.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o sčítání lidu v r. 1930 se vztahem k maďarské menšině.

102, 6. II. 1931; 32.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1929 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 900); obírá se též rozpuštěním zastupitelského sboru města Rim. Soboty 10. III. 1930.

107, 20. II. 1931; 4.

o zákonu o státním vězení (t. 1138).

128, 18. VI. 1931; 7.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala ze 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

143, 15. X. 1931; 41.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 57.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592).

173, 30. III. 1932; 18.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 10.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

252, 24. II. 1933; 32.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ, (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 14.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 28.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

285, 22. VI. 1933; 5.

o zákonu, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 2301)

285, 22. VI. 1933; 14.

o zákonu o zastavovaní činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358)

296, 20. X. 1933; 56.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 3.

o zákonu, kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestu smrti a o doživotních trestech na svobodě. (t. 2528).

324, 26. IV. 1934; 11.

o prohlášení in. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 88.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 61.

Interpelace:

naléhavá, o samovolném zatýkání, vykonaném četnickým důstojníkem Marešem v obcích Hriňová, Horný Tisovník a Kokava,

t. 1636. 279, 2. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2274. 280, 6. VI. 1933; 2.

ve věci rozpuštění obec. zastupitelského sboru v Rim. Sobotě,

t. 432/IV. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 653/XIII. 71, 2. X. 1930; 6.

o neoprávněném zasahování státních veřejno správních úřadů do volby biskupa augšburgsko-evangelického distriktu na Slovensku,

t. 432/XX. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 620/VII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o tajné instrukci vydané ve spojení se sčítáním lidu,

t. 822/VI. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1063/II. 116, 23. IV. 1931; 11.

ve věci stanovení základu daně důchodové pro zemědělské hospodářství na Slovensku,

t. 1613/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/V. 194, 17. VI. 1932; 6.

o uveřejnění výsledků sčítání lidu z roku 1930,

t. 1628/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1813/IV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o provádění zákona ze 14. IV. 1920, č. 302 Sb. z., kterým se upravují právní poměry spořitelen,

t. 1628/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XXV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zřizování okresních osvětových sborů,

t. 1646/VI. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2238/XIII. 268, 9. V. 1933; 4.

ohledně zabránění širšímu výkladu zákona na ochranu republiky,

t. 1646/VII. 173, 30. II. 1932; 6.

odpov. t. 1781/XXIV. 194, 17. VI. 1932; 6.

o obnovení autonomie advokátní komory na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 1646/VIII. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1879/XIII. 199, 30. VI. 1932; 56.

o provádění jarní osevné plochy s hlediska stranické politiky,

t. 1646/IX. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1879/IV. 199, 30. VI. 1932; 56.

ve věci obnovení samosprávného práva obce Rimavská Sobota,

t. 1672/XII. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/XXV. 205, 21. VII. 1932; 5.

o daňových úlevách občanům poškozeným povodní v Gemere,

t. 1693/VIII. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1979/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o daňovém zproštění vína pro vlastní potřebu,

t. 1693/IX. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1879/II. 199, 30. VI. 1932; 56.

o obecní volbě v Hodejově,

t. 1693/X. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1879/VI. 199, 30. VI. 1932; 56.

o povolení kácení dřeva vlastníkům lesů menšího rozsahu,

t. 1693/XI. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1922/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

o protizákonném provádění berních exekucí,

t. 1724/VI. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XXIII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o přehmatech nemocenských pokladen na Slovensku,

t. 2211/VIII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2347/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o odkládání obnovení samosprávy Rim. Soboty,

t. 2289/VIII. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2350/XVI. 296, 20. X. 1933; 3.

o některých anomáliích ve způsobu provádění zákona o kněžské kongrue,

t. 2339/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XI. 315, 15. II. 1934; 6.

o neodůvodněném dodatečném předpisu příspěvků u okresní nemocenské pokladny v Rimavské Sobotě,

t. 2349/V. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2469/XVI. 315, 15. II. 1934; 6.

o rozpuštění zemského valného shromáždění maďarské národní strany, konaného v Moldavě 17. IX.,

t. 2376/X. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/IX. 320, 6. III. 1934; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914)

254, 14. III. 1933; 5.

zpr. t. 2442; zprav. dr Daněk; vydán

254, 6. XII. 1934; 6.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

306, 5. XII. 1933; 3.

zpr. t. 2661; zprav. dr Markovič; nevydán

356, 13. XII. 1934; 36.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2704; zprav. F. Richter; nevydán

359, 20. XII. 1934; 14.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

348, 27. XI. 1934; 5.

zpr. t. 2911; zprav. dr Markovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 37.ISP (příhlásit)