Martin Rázus

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1937

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÁZUS Martin

XIX. voleb. kraj

ND, mk

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Přestal býti členem klubu poslanců čsl. nár. demokratické strany.

211, 3. XI. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 30.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 56.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

146, 24. XI. 1931; 3.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 33.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polomce na Slovensku 16. XI. 1932.

217, 18. XI. 1932; 11.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 68.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 12.

o zákonu na ochranu cti (t. 2268).

277, 1. VI. 1933; 2.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 6.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 6.

o zákonu, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 2301).

285, 22. VI. 1933; 9.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317).

290, 4. VII. 1933; 5.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); mluví o událostech v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 16.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933; odpovídá na statistická data min. předs. J. Malypetra o nesoběstačnosti Slovenska.

301, 29. XI. 1933; 26.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 9134; 41.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 46.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

349, 28. XI. 1934; 38.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932, v níž ohražuje se proti tvrzením dr Ivanky o jeho osobě proneseným v rozpočtové debatě.

246, 7. II. 1933; 77.

Interpelace:

o státních cenách za umění a literaturu,

t. 801/IV. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 968/III. 111, 17. III. 1931; 7.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

co se stalo s iniciativním návrhem posl. dr Ivanky, Rázuse, Grebáče-Orlova, Danihela, Bendy, Líšky a druhů, t. 1128, na přeměnu vicinálních cest na Slovensku a Podkarpatské Rusi na silnice okresní.

Odpov. předs. posl. sněmovny.

170, 16. III. 1932; 40.

co hodlá předs. posl. sněm. učiniti, aby vláda zachovávala ustanovení zákona o jednacím řádu co do zodpovídání interpelací, a poukazuje na konkretní případ interpelace posl. dr Ivanky tisk 1130/VI o správních orgánech Všeobecného pensijního ústavu, Zemské úřadovny pro pojištění dělníků a Ústřední sociální pojišťovny.

Odpov. předs. posl. sněmovny.

170, 16. III. 1932; 40.ISP (příhlásit)