JUDr. Viktor Ravasz

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RAVASZ Viktor, dr.

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. a inkompatib.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé pomoci obyvatelstvu hronské, nitranské a žitavské doliny, které byly před několika dny povodněmi katastrofálně poškozené, t. 1127.

120, 19. V. 1931; 8.

na částečné odepsání všech daní na 50 % a na udělení jednoročního moratoria na zbývající částky daní v krajích a okresech: Levice, Nová Baňa, Vráble, Zlaté Moravce, Krupina, Nové Zámky, Šala nad Váhom, Parkan, Komárno, Galanta, Dunajská Streda, Bratislava, Malacky, Trnava, Pezinok, Nitra, Nové Mesto n. Váhom, Šahy, Lučenec, Rim. Sobota a Rožňava, které jako kraje pšeničné postiženy jsou neúrodou, jaké ve jmenovaných krajích od nepaměti nebylo, t. 1320.

138, 8. VII. 1931; 4.

kterým se vládě ukládá, aby každý rok v měsíci lednu předložila výkaz poslanecké sněmovně, kolik státních úředníků na Slovensku v předešlém roku zemřelo a odešlo do výslužby a jakými úředníky byla jejich místa obsazena, t. 1550.

163, 21. I. 1932; 9.

kterým se vláda vyzývá vydati nařízení o bezúročném daňovém moratoriu, event. zastavení vymáhání všech daní za r. 1932 a 1933 od malorolníků, domkářů a řemeslníků v krajích na jaře r. 1931 živelními pohromami postižených a současně nechť vláda zpraví finanční úřady, aby v těchto krajích u rolníků, kterým se ani takměř na živobytí a na osivo obilí neurodilo - na rok 1931 daň důchodovou vůbec nepředpisovaly, t. 1584.

166, 28. I. 1932; 4.

kterým se poslanecká sněmovna žádá utvořiti 12členný "Státní rozpočet připravující výbor" na základě § 22 jedn. řádu, t. 1667.

173, 30. III. 1932; 6.

Návrh resoluční:

k t. 1647. 172, 18. III. 1932; 78.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1232 (im. J. Svobody).

134, 1. VII. 1931; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 76.

o zákonu o státním vězení (t. 1138).

128, 18. VI. 1931; 13.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 55.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 17.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 6.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 5.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 18.

Interpelace:

naléhavá, o chystaném návrhu zákona podle kterého jen režná mouka má přijíti do oběhu pro konsumenty,

t. 244. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 356. 39, 8. IV. 1930; 6.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Levicích (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI/1914)

231, 19. XII. 1932; 3.

zpr. t. 2543; zprav. dr Moudrý; nevydán

333, 15. VI. 1934; 12.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 2 a 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2632; zprav. dr Daněk; nevydán

336, 26. VI. 1934; 12.ISP (příhlásit)