Josef Lanc

Narozen: v roce 1888

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

LANC Josef

VI. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929.; 11.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úst.-práv. a zásob.

Návrhy iniciativní:

na bezodkladné vydání zákona o zřízení fondu pro rekultivaci dolováním zpustošených pozemků v uhelných oblastech, t. 99.

9, 16. I. 1930; 8.

na vydání zákona o zřízení "Fondu pro sociální péči hornickou" při ministerstvu veř. prací, t. 720.

76, 4. XI. 1930; 6.

na zařazení obce Obrnic do skupiny C činovného, t. 1083.

118, 7. V. 1931; 8.

na vydání zákona o mimořádných opatřeních proti bezdůvodnému propouštění horníků a omezování pracovních směn v uhelných dolech a koksovnách a o postupném znárodnění uhelných dolů a koksoven, t. 1678.

174, 7. IV. 1932; 5.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2693 (zákon o báňské inspekci).

339, 2. VII. 1934; 17, 25.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 42.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 85.

o dodatkovém protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485); s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o stávce horníků severočeské uhelné oblasti.

173, 30. III. 1932; 28.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934.

313, 17. I. 1934; 29.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z., o hornických soudech rozhodčích (t. 2578).

328, 17. V. 1934; 6.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 96.

Interpelace:

o zneužívání odkladů těžby v uhelných dolech, povolených na podkladě ustanovení § 182 obec. horního zákona,

t. 917/VII. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 2728/XVII. 343, 25. X. 1934; 22.

o naléhavé potřebě vyšší i nižší stát. průmyslové školy v Mostě,

t. 1318/IX. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1612/II. 170, 16. III. 1932; 8.

o důlním neštěstí ve Svatavě a na dole Kohinoor v Lomu u Mostu,

t. 1668/XV. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2221/II. 263, 25. IV. 1933; 3.ISP (příhlásit)