Václav Jaša

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JAŠA Václav

XIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. kult. - techn.-doprav. a vyšetř.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí rychlé a vydatné podpory obyvatelům města Bzence na Moravě, kteří utrpěli těžké škody průtrží mračen, krupobitím a vichřicí t. 572.

67, 16. IX. 1930; 17.

aby neprodleně poskytnuta byla vydatná pomoc občanům v Petrově, okres Hodonín na Moravě, postiženým v počtu 36 domů požárem, t. 1113.

119, 8. V. 1931; 31.

aby vláda neprodleně dala vyšetřiti škody, způsobené prudkou bouří a povodní obyvatelstvu v okrese napajedelském, zejména v obcích Halenkovice a Spytihněv, t. 1131.

120, 19. V. 1931; 9.

aby obcím Ratiškovicím, Rohatci, Sudoměřicím, Petrovu (okres Hodonín na Moravě), dále Skalici Uh. na Slovensku, postiženým bouří a krupobitím, byla poskytnuta z prostředků státních vydatná pomoc, t. 1259.

129, 19. VI. 1931; 4.

aby obcím Šanovu, Rokytnici, Štítné, osadě Sv. Štěpána a obci Jestřabí, postiženým průtrží mračen, povodní a zátopami, neprodleně byla poskytnuta dostatečná pomoc, t. 1420.

142, 14. X. 1931; 52.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2851 (návrh posl. Hummelhanse a soudr. na zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu)

365, 26. III. 1935; 7, 17.

Řeč v rozpravě:

o smlouvě mezi RČS a Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje (t. 385) a o smlouvě s republikou Polskou o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách (t. 390).

46, 8. V. 1930; 28.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 93.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 40.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282).

283, 9. VI. 1933; 8.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 32.

Interpelace:

o protistátním projevu biskupa Čárského a akci čsl. episkopátu i slovenského biskupského sboru proti postátnění škol,

t. 306/III. 36, 2. IV. 1930; 7.

o způsobených škodách obyvatelstvu jižní a východní Moravy a přítoků, dále sněhovými vánicemi v karpatských obvodech Moravy a o potřebě rychlé pomoci postiženému obyvatelstvu,

t. 754/XII. 79, 17. XI. 1930; 6.

odpov. t. 968/V. 111, 17. III. 1931; 7.

o zamítnutí žádosti okres. zastupitelstva v Kyjově stát. pozemkovým úřadem o příděl lesů z velkostatku Buchlov na Moravě, majitel Berchtold, a o vedení družstva obcí, jemuž lesy byly přiděleny,

t. 1097/IX. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1412/X. 144, 16. X. 1931; 5.

o stálých průtazích stát. pozemkového úřadu při jednání o koupi stavebních míst pro družstvo "Svépomoc" v Nezdenicích, okres Uh. Brod na Moravě,

t. 1379/VI. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1452/XIV. 155, 14. XII. 1931; 5.

o zákazu Husovy oslavy na Sv. Kopečku u Olomouce,

t. 1841/I. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1979/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

o nezákonném odprodeji zabraných lesů od zemskodeskového statku v Nezdenicích jednotlivcům,

t. 1844/III. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1978/I. 207, 20. X. 1932; 8.

o poměrech na německých vysokých školách pražských, zvláště pak na lékařské fakultě a klinice prof. Schloffera,

t. 2871/IV. 368, 2. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Bojkovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle §u 488 tr. z.)

3, 17 XII. 1929; 9.

zpr. t. 739; zprav. dr Daněk; nevydán

111, 17. III. 1931; 22-3.

kraj. s. v Uh. Hradišti (přečiny podle §§ 488, 491 a 49 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 1135; zprav J. Pekárek; nevydán

129, 19. VI. 1931; 35.ISP (příhlásit)