Ján Janček

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JANČEK Ján

XIX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. a zahr.

Zemřel 4. X. 1933.

293, 17. X. 1933; 3.

Po něm nastoupil Ruppeldt Fedor.

Zpravodajem:

zahr. výb. zpr. t. 1486 (dodatkový protokol ze dne 23. září 1931 k obchodní úmluvě, sjednané mezi republikou Čsl. a Francií dne 2. července 1928, uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. září 1931, č. 148 Sb. z. a n.)

168, 11. II. 1932; 7.

zahr. výb. zpr. t. 1581 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 25. listopadu 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. prosince 1931, č. 178 Sb. z. a n.)

168, 11. II. 1932; 7.

zahr. výb. zpr. t. 1592 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 1. prosince 1931 v Paříži a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. ledna 1932, č. 6 Sb. z. a n.)

168, 11. II. 1932; 7,

doslov 174, 7. IV. 1932; 6.

zahr. výb. zpr. t. 1730 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Čsl. a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříží a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. a n.)

194, 17. VI. 1932; 7,

doslov 197, 22. VI. 1932; 8.

zahr. výb. zpr. t. 2024 (1. Pařížská unijní úmluva ze dne 20. března 1883 na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925, 2. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6 listopadu 1925 a 3. Madridská dohoda ze dne 14. dubna 1891 o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 191 a v Haagu dne 6. listopadu 1925)

216, 17. XI. 1932; 9.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské.

104, 12. II. 1931; 14.

o státním rozpočtu pro rok 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932

246, 7. II. 1933; 65.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 23.ISP (příhlásit)