Emanuel Chobot

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHOBOT Emanuel

XIV. voleb. kraj

hospitant ČSD (PŽ)

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - zásob.

Návrhy iniciativní:

v záležitosti zrušení pasových vis mezi republikou Československou a Polskou, t. 221.

25, 26. II. 1930; 3.

ve věci úpravy státního občanství některých osob, které jsou dosud polskými nebo rakouskými státními občany, t. 364.

41, 10. IV. 1930; 6.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 81.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 80.

státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 3.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o sčítání lidu provedeném v prosinci 1930 s ohledem na Těšínsko.

105, 13. II. 1931; 16.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 68.

o prohlášení min. veřejných prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků.

176, 14. IV. 1932; 43.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II 1933; 42.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 82.

o zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele (t. 2525); činí jako zástupce polské socialistické strany v RČS prohlášení o polsko-českém konfliktu.

323, 24. IV. 1934; 18.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 31.

o zákonu, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev (t. 2960); činí jako zástupce Polské socialistické strany dělnické v ČSR prohlášení k zákonu.

370, 5. IV. 1935; 17.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846), v níž reaguje na útoky K. Śliwky proti vlastní osobě i proti polské soc. straně dělnické.

96, 16. XII. 1930; 76.

Interpelace:

o peněžních vkladech československých vkladatelů v ústavech na území Těšínského Polska,

t. 320/XXIII. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 555/XV. 67, 16. IX. 1930; 13.

o přepadení československých státních příslušníků polské národnosti německými nacionalisty v Štětně (Ortelsburg) ve východním Prusku,

t. 844/I. 97, 27. I. 1931; 9.

odpov. t. 1072/VI. 118, 7. V. 1931; 8.

že v okresech českotěšínském a fryštátském bylo při soupisu lidu dovoleno označovati národnost slovem "Slezan",

t. 851/XVIII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1068/X. 117, 24. IV. 1931; 30.

o peněžních vkladech československých vkladatelů v ústavech na území Těšínského Polska,

t. 1676/II. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/XI. 205, 21. VII. 1932; 5.

o zadržených dosud vkladech u těšínské spořitelny,

t. 2253/IV. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2335/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

o rozpuštění městského zastupitelstva a jmenování vládního komisaře v Třinci,

t. 2470/III. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2560/VI. 327, 15. V. 1934; 5.ISP (příhlásit)